canlı destek

UKRAYNA’DA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemizin aşağıda kontenjan belirtilen programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlayamayan öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar; yatay geçiş başvuru yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna başvuru yapması gerekmektedir.

 

Kontenjanlar için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen duyuru için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen şartlar ile ilgili kısa soru ve cevaplar için tıklayınız.

 

Başvuru Belgeleri

 

  1. Özel öğrencilik başvuru dilekçesi için tıklayınız.

 

  1. Not Durum Belgesinin (Transkript) aslı ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

  1.  Ukrayna’da öğrenim gördüğüne ilişkin kayıtlanma şekli ve sınıf bilgisinin yer aldığı öğrenci belgesi ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

  1. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi (*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.); Adayların Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

 

 

  1. Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi(*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçmesi gerekmektedir.); Adayların Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden 70 puan ile başarılı olmaları şarttır.

 

Ege     Üniversitesi     Tarafından      Kabul  Edilen İngilizce Yeterlik Sınavları Eş Değerlik Tablosu için tıklayınız.

 

  1. Ukrayna’da eğitim görülen programın eğitim dilini gösteren belgenin aslı ve Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği

 

  1. Disiplin cezası alınmadığına ilişkin resmi belge ile Türkçe tercümesinin noter onaylı örneği  (Diğer belgelerde belirtiliyorsa ayrı bir belgeye gerek olmayacaktır);

 

 

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: Yatay geçiş şartlarını sağlamayan öğrenciler için 11-15 Nisan 2022

İkinci Başvuru Tarihleri: Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrenciler için 26-29 Nisan 2022

Yabancı Dil Sınavı: 10 Mayıs 2022 [(Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için) Yabancı dil sınavı yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün  www.ydy.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.]

Türkçe Yeterlik Sınavı: 09 Mayıs 2022 Pazartesi Saat:10.00 (Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe Yeterlik Belgesi sunmaları gerekmektedir. Belge sunamayan öğrencilerin Üniversitemiz Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü TÖBİR tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik sınavından başarılı olmaları gerekmektedir. Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretim Merkezlerinden veya Yunus Emre Enstitülerinden Türkçe C1 veya C2 düzeyinde belgesi olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerinden mezun olanlar Türkçe hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar. )

Sonuçların İlanı: 11 Mayıs 2022

Kayıt Tarihi: 12-13 Mayıs 2022

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ