Çerez Örnek
canlı destek

2022-2023 GÜZ YARIYILI AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

 1. ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ

 

Başvuru Şartları:

 • Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği aynı veya farklı diploma programlarının kayıt yılına ait merkezi yerleştirme (ÖSYS/YKS/DGS) puanını sağlamış olması, kayıt yılı itibariyle bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yatay geçiş başvurularında 2022 yılı YKS/DGS taban puanını sağlamış olması gerekmektedir.

 • Öğrencisi bulunmayan, kapatılmış veya öğrenci alımı durdurulmuş programlara yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Ön lisans programlarına başvuruda, ilgili yılda programın kontenjanının tamamı sınavsız geçiş ile doldurulmuşsa sadece sınavsız geçiş öğrencileri yerleştirilecek, ÖSYS/YKS ile de öğrenci yerleşmişse öncelik sınavsız geçişler olmak üzere ÖSYS/YKS ile yerleşen öğrenciler de puan sırasına göre alınabilecektir.
 • Sınavsız geçişle yerleşen öğrenciler sadece sınavsız geçiş kılavuzunda tercih ederek yerleşme hakkı bulundukları ön lisans programlarına başvuru yapabileceklerdir.
 • Sınavsız geçişle yerleşen öğrenciler, puan koşulunu sağlıyor olmaları durumunda ÖSYS/YKS puanlarını kullanarak da tercih yapabileceklerdir.
 • Lisans tamamlama programı öğrencileri, kayıt oldukları yıldaki açılmış olan ve yerleştirme işlemlerinde tercih ederek yerleşebilecekleri lisans tamamlama programlarına yerleştirmeye esas puanlarının geçmek istedikleri lisans tamamlama programlarının taban puanına eşit veya daha yüksek olması halinde başvurabileceklerdir.
 • YÇS (Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavı) ile kayıtlanmış öğrenciler de YÇS puanları ile taban puanı koşulunu sağlamaları halinde başvurabileceklerdir.
 • DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan ön lisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecek ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekecektir, ilgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa o programa başvuru yapılamayacaktır.
 • Üniversitemiz örgün programlarına söz konusu yatay geçiş işlemi yalnızca 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında yapılacak olup bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

Af Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri:

 

 • 7417 sayılı kanundan yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversiteye yeniden kayıt yaptırdığına dair Öğrenci Belgesi veya Kayıt Belgesi (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)
 • ÖSYS/YKS/LYS/YGS/DGS v.b. yerleştirme sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır),
 • ÖSYS/YKS/LYS/YGS/DGS v.b. tüm alanlardan almış olduğu puanları gösteren sonuç belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM doğrulama kodlu olmalı veya kayıtlı olunan üniversite tarafından onaylatılmalıdır),
 • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript, (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-Devletten alınan doğrulama kodlu / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)
 • Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait ders içeriklerine dair onaylı belge, (Belge, Islak imzalı ve mühürlü / E-imzalı olarak da kabul edilecektir.)
 • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan kısmen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi (*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır.);
 • Tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuranlar için ÖSYM tarafından yapılan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından uluslararası sınavlarla eşdeğerliliği kabul edilen ve Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesinin eşdeğerlik tablosunda belirtilen yabancı dil sınav belgesi(*)(Eş değer yabancı dil sınav sonuç belgesi bulunmayanlar yapılacak olan sınava katılacaklardır. Dil bölümlerine müracaat edenlerin eş değer sınav belgesi olsa bile speaking sınavına (konuşma düzeyi sınavı) girmesi gerekmektedir. Bu durumdaki başvuru sahiplerinin Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçmesi gerekmektedir.);

Eşdeğer yabancı dil sınavları için tıklayınız.

 

Güz Yarıyılı Başvuru ve Kayıt Takvimi:

 

Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 05 - 09 Eylül 2022

Yabancı Dil Sınavı: 13 Eylül 2022

Değerlendirme: 12-19 Eylül 2022 (Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlayacaktır.)

Sonuçların İlanı: 21 Eylül 2022

Asıl Kayıt: 22-23 Eylül 2022

Yedek Kayıt: 27 Eylül 2022

 

 

Bahar Yarıyılı Başvuru ve Kayıt Takvimi

 

Af Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri: 2-6 Ocak 2023

Yabancı Dil Sınavı: 10 Ocak 2023

Değerlendirme: 9-16 Ocak 2023 (Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlayacaktır.)

Sonuçların İlanı: 18 Ocak 2023

Asıl Kayıt: 19 – 20 Ocak 2023

Yedek Kayıt: 24 Ocak 2023

 

Başvuru Şekli:

Başvurular belirlenen süre içerisinde başvuru linki üzerinden ilk giriş butonu tıklanmak suretiyle başvuru formunun doldurulması ve başvuru için gerekli onaylı belgelerin sisteme pdf formatında yüklenmesi yoluyla alınacaktır. Başvuru tamamlandıktan sonra başvuru sistemi tarafından her bir başvuru için aday numarası ve şifre verilecektir.

Birden fazla sayıda bölüme başvurulacak olması durumunda her bir başvuru için başvuru sayfasında ilk giriş butonu tıklanarak başvuru yapılacak ve bu şekilde sistem her başvuru için ayrı aday numarası ve şifre verecektir.

Başvuru evraklarında eksiklik olan öğrencilerin başvurularının durumu “Düzenleme”ye çevrilecek ve düzenleme nedeni ekranda görülecektir.  Düzenleme nedeni evrak eksikliği/evrakların şeklen uygun olmaması olan öğrenciler, başvuru süresi içinde gerekli belgeyi temin ederek aynı aday numarası ve aday şifresi ile başvurularını güncelleyebileceklerdir. Bu nedenle öğrencilerin başvuru sonrası durumlarını aday numarası ve aday şifresi ile başvuru sistemine girerek son başvuru tarihine kadar takip etmeleri gerekmektedir.  

 

Başvuru için tıklayınız. (Başvuru sayfası 5 Eylül 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 9 Eylül 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

 

Kontenjanlar için tıklayınız.

 

Eğitim Dili Kısmen veya Tamamen Yabancı Dil Olan Programlara Geçiş

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerekmektedir. Kayıtlı olduğu programda iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklardır.

a) Yabancı dil şartını sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler öğretim dili Türkçe programdan (örneğin İşletme (Türkçe) programından İşletme (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan aynı isimli programlara en geç ikinci sınıf eğitimine başlamadan geçiş yapabilecekler ve bu öğrenciler yabancı dil hazırlık eğitimi alabileceklerdir. (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanlar en fazla bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerdir),

b) Öğretim dili Türkçe programdan farklı isimli (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) programından Makine Mühendisliği (İngilizce) programına geçişte) tamamen veya kısmen

yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte şartları sağlayan öğrenciler kayıtlı olduğu

döneme bakılmaksızın geçiş yapabilecekler ve bu öğrencilerden yabancı dil şartını

sağlayamayan ve daha önce iki yıl hazırlık sınıfı eğitimi almamış öğrenciler hazırlık sınıfı

eğitimi alabileceklerdir. (daha önce bir yıl hazırlık sınıfı eğitimi almış olanların en fazla bir yıl

hazırlık sınıfı eğitimi alabileceklerdir),

 

Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara başvuru yapacak adayların yabancı dil sınavına girmesi veya eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puana sahip olması gerekecektir.

 

Kısmen Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar

Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği),

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),

Edebiyat Fakültesi (Psikoloji)

Hemşirelik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi ( Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler)

Havacılık Meslek Yüksekokulu (Tüm Bölümler)

Çeşme Turizm Fakültesi [Turizm Rehberliği (2021-2022 Eğitim Öğretim Yılından itibaren)]

Tamamen Yabancı Dille Eğitim Veren Programlar

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Mühendislik Fakültesi (Kimya Mühendisliği)

Değerlendirme:

Başvuru tarihlerinden sonra tüm başvurular ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri” ve “Ege Üniversitesi 7417 Sayılı Kanuna İlişkin Başvuru, Kayıt, İntibak ve Yatay Geçiş Uygulama Esasları” çerçevesinde değerlendirilecektir. Başvuru koşullarını / yabancı dil şartını sağlamayan, eksik belge ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilecektir.

 

Sonuçların İlanı:

Af yatay geçiş başvuru sonuçları Üniversitemizin www.ege.edu.tr ve www.oidb.ege.edu.tr sayfalarında 21 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecektir.

 

 1. LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ

Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananlar, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenen tarihlerde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir.

Lisansüstü programlara Yatay Geçiş Son Başvuru Tarihi:14.10.2022

Lisansüstü programlara Yatay Geçiş Son Kayıt Tarihi: 21.10.2022

 

 1. YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Yatay geçişi kabul edilen öğrenciler kayıt takviminde belirtilen tarihlerde kayıt yapabileceklerdir.

Kayıt Belgeleri:

 • Kayıt dilekçesi için tıklayınız.
 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.
 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olması, Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

 

Ders Kayıt İşlemleri:

Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun kayıt yenileme tarihlerinde www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen kayıt yenileme işlemlerine göre kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri:

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ