Çerez Örnek

Yatay / Dikey Geçiş / Değişim ve Yaz Okulu Kapsamında Notların Tanınması ile İlgili Usul ve Esasları

YATAY / DİKEY GEÇİŞ / DEĞİŞİM VE YAZ OKULU KAPSAMINDA GELEN NOTLARIN TANINMASI İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

 

Diğer kurumdaki not sisteminde CC karşılığı 4.00 üzerinden 2.00 ise ;

A) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarını getiren öğrenciler:

(1) Diğer kurumdaki harf notu sisteminin AA, BA, BB, CB, CC şeklinde olması ve en düşük geçme notunun CC olması durumunda öğrencinin harf notları geldiği şekliyle ve “Başarılı” olarak transkriptine işlenir.

 

(2) Diğer kurumdaki harf notu sisteminin AA, BA, BB, CB, CC şeklinde olması ve en düşük geçme notunun DC, DD olması durumunda öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde (EBYS) yapılacak özel bir uygulama ile “Başka bir kurumda alınan ve başarılı olunan ders” açıklaması yapılarak öğrencilerin harf notları geldiği şekliyle transkripte işlenir ve transkriptin altına *(Transfer Notu) açıklaması yazılır.

 

(3) Diğer kurumdaki harf notu sisteminin AA, BA, BB, CB, CC şeklinde olması ve  DC, DD notlarının şartlı geçme notu olması durumunda, öğrenci Bilgi Yönetim Sisteminde (EBYS) yapılacak özel bir uygulama ile “Başka bir kurumda alınan ve başarılı olunan ders” açıklaması yapılarak öğrencilerin harf notları geldiği şekliyle transkripte işlenir ve transkriptin altına *(Transfer Notu) açıklaması yazılır.

 

B) AA, AB, BA, BB, BC, CB, CC, CB, CC, CD, DC, DD veya A+, A, A-, B+, B, B

, C+, C, C-, D+, D notlarını getiren öğrenciler:

Öğrencinin 4.00 üzerinden aldığı harf notu

Öğrencinin harf notunun Ege Üniversitesi’nde karşılığı

A+, A, AA

AA

A-, AB

BA

B+, BA, BB, B

BB

BC, B-

CB

CC, CB, C,C +

CC

 

CD, DC, DD, C-, D+, D harf notlarının EBYS’de yapılacak özel bir uygulama ile “Başka bir kurumda alınan ve başarılı olunan ders” açıklaması ile CD, DC, C-, D+ notları DC, DD ve D notları ise DD harf notu olarak transkripte işlenir.

Diğer kurumdan alınan notların 100’lük sisteme göre gelmesi durumunda;

100 puan üzerinden gelen notlar herhangi bir çevirme işlemine tabi tutulmadan doğrudan alınır; harf ve 4’lük sistemdeki karşılıkları Tablo 1’deki gibi bulunarak transkripte işlenir.

Tablo 1:

88-100

AA

4.0

81-87

BA

3.5

74-80

BB

3.0

67-73

CB

2.5

60-66

CC

2.0

53-59

DC

1.5

46-52

DD

1.0

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ