Çerez Örnek

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

DAİRENİN KURULUŞ TARİHİ

1955 yılında kurulan Tıp Fakültesi ve Ziraat Fakültesinin. 1961 yılında kurulan Fen Fakültesinin ayrı ayrı öğrenci büroları vardı, öğrencilerle ilgili tüm işlemler, her fakültenin kendi öğrenci bürosundaki memurlar tarafından yapılmakla idi. Yürürlükteki 4936 Sayılı Kanun da zaten öğrenci işlerinin böyle yürütülmesini öngörüyordu. Senatonun 11.06.1963 gün ve 10 sayılı kararı ile ilk kez Üniversitede öğrenci işlerini koordine etmek üzere Rektörlükte “Öğrenci İşleri Amirliği' kuruldu. 07.07.1973 tarihinde yürürlüğe giren 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu da öğrenci işlerinin ilgili fakülte veya yüksekokulda yapılmasını gerektiriyordu.

Rektörlük Makamının 03.08ç1973 tarihli yazısı, Senatonun 04.09.1973 gün ve 4 sayılı kararı ile Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri Amirliği yerine Yazı ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü kurulması 1750 Sayılı Kanunun 49 maddesine göre onaylanmıştır. Bu müdürlüğün görevi de fakülteler ve yüksekokullar arası öğrenci işlerini koordine etmek, öğrenci işleri hakkında görüş bildirmek ve Rektörlüğe gelen ve giden tüm yazışmaların ilgili birimlere dağıtımı ve ulaştırılmasından sorumluydu. Bu müdürlük bünyesinde kurulu bulunan disiplin ve ceza işleri bürosu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin disiplin soruşturmalarını takip etmekte ve sonuçlandırmakta idi.

6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 18. maddesinin b (5) bendi, ‘Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek’ görevini, ilgili fakültelerin yönetim kurullarına vermiştir. 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan görevleri yürütmek üzere 1983 yılında E. Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kurulmuştur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 1983 - 1984 eğitim - öğretim yılından itibaren merkezileştirilmiş ve bütün öğrencilerin şahsi dosyaları merkezde toplanmıştır. Öğrencilerin sınav listelerinin hazırlanması, ders kayıt formları, şebekeler, askerlik belgeleri, karneler, bilgisayar sistemi ile hazırlanmakta ve hazırlanan bu listeler ilgili kurumun kullanımına sunulmaktadır. Öğrencilerin tüm şahsi bilgileri bu dönemde bilgisayara işlenmeye başlanmış ve gerektiğinde her türlü bilginin alınması sağlanmıştır.

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİNASI

1962 yılına kadar fakültelerin öğrenci büroları, kiralanan binalarda çalışmış, yapılan geçici binalar hizmete girdikçe öğrenci büroları üniversitenin binalarına taşınmıştır, 1963 yılında kurulan Rektörlük Öğrenci İşleri Amirliği, 1973’de kurulan Yazı ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü, Rektörlük bünyesinde ayrılan odalarda çalışmışlardır. 1983 yılında kurulan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2002 - 2003 öğretim yılına kadar Rektörlüğün bulunduğu bölgede 530 m2 lik ek binalarda faaliyetine devam etmiştir. 18.01.2002 tarihinden itibaren Ege Üniversitesi Kampüsünde, Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Müzesinin bulunduğu F Bloğun zemin katına taşınmış, halen burada faaliyetlerine ve öğrenci hizmetlerine devam emektedir. 1330 m2 kapalı alana sahip olan bu yeni mekânda 2002 yılından bu yana çalışılmaktadır.

 

Yönetim: Fiili Olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yapmış Kişiler

 

DAİRE BAŞKANLARI

Hikmet ELİBOL

06.06.1977 - 02.07.1981

Yavuz ÖZKOL

01.03.1984 - 01.03.1988

Sami MUTAF

15.11.1991 - 31.01.1995

Mehmet ERGİN

31.01.1995 - 16.02.1999

Hikmet DİKSAÇ

16.02.1999 - 16.08.2006

Rahmi ÇEVİK

16.08.2006-03.11.2011

Hasibe ÇELEN

03.11.2011-20.07.2020

Işıl GEREKUL KIROVA

20.07.2020-Devam Ediyor

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ