Çerez Örnek

Ön Lisans ve Lisans Programı Öğrencileri ile Mezunların Başarı Sıralamasının Tesbitine İlişkin Usul ve Esaslar

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLARIN BAŞARI SIRALAMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Kapsam

 

Amaç

MADDE 1 - Bu usul ve esasların amacı, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve bunlara verilecek belgelerle ilgili esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi ön lisans ve lisans programı öğrencileri ve mezunlarından dereceye girenlerin başarı sıralamasına ilişkin ölçütler ve bunlara verilecek belgelerle ilgili hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – Bu usul ve esaslar, Ege Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Ege Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge temel alınarak hazırlanmıştır.

 

Devamı için Tıklayınız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ