canlı destek

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret sınavları, tek ders ve ek sınavlar hk.

Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret sınavları, tek ders ve ek sınavların programların nitelikleri dikkate alınarak uzaktan çevrimiçi veya yüz yüze yöntemlerinden hangisinin uygulanacağına birimlerin ilgili kurullarında karar verilmesine, uzaktan çevrimiçi yöntemle yapılacak sınavların, ödevler, projeler ve benzeri uygulamaların öncelikle EgeDers üzerinden olmak üzere Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen sınav güvenlik önlemleri dikkate alınarak yapılması ve öğrencilere birimlerce duyurulmasına Üniversitemiz Senatosunca karar verilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ