Çerez Örnek

Askerlik

ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

Önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında kayıtlı erkek öğrencilerin öğrenimleri süresince askerlik işlemleri 1111 Sayılı Askerlik Kanunu esaslarına göre ÖİDB askerlik birimi tarafından yürütülür.

 

Askerlik celp (çağrı) dönemleri:

  • Şubat celp dönemi (16 Ağustos – 15 Kasım)
  • Mayıs celp dönemi ( 16 Kasım – 15 Şubat)
  • Ağustos celp dönemi ( 16 Şubat – 15 Mayıs)
  • Kasım celp dönemi ( 16 Mayıs – 15 Ağustos)

 

 Azami eğitim öğretim süreleri

  • Önlisans programları 8 dönem
  • Lisans programları 14 dönem.
  • Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı 2 dönem.
  • Yüksek lisans programı 6 dönem.
  • Doktora programı 12 dönem.
  • Lisans sonrası doktora programı 18 dönem

 

ÖNLİSANS  VE  LİSANS  PROGRAMLARINA   KAYITLI   ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

 Askerlik erteleme işlemlerinin kapsamı

Askerlik yükümlülüğü bulunan öğrencilerin üniversiteye kayıt durumları Öğrenci Durum Belgesi (EK-C2) ile ilgili A.Ş.B’lere bildirilir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar kapsam dışındadır.

29 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik erteleme işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

 

Kişisel bilgilerin beyanı

Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile yatay/af vb. kayıt yaptıran öğrenciler Kayıt Formu doldurarak nüfus, adres bilgileri ile askerlikten muaf olup olmadığını veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini beyan eder.

 

Üniversiteye yeni kayıt aşamasında yapılan işlemler

Erkek öğrenciler için kayıt öncesinde Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) alınan veri üzerinden elektronik olarak E-Devlet programından sorgulama yapılır. Sorgulama sonucunda "Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlik işlemleri yönünden bir sakınca olmadığı” görülenlerin kaydı yapılır. Yapılan sorgulamada onay alınamayan öğrenciler A.Ş.B’ye yönlendirilir ve askerlik durum belgesi getirmeleri istenir.

 

EK-C2 belgelerinin gönderilmesi

 

İlk Kayıt

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran askerliğini yapan ve muaf olanlar haricindeki tüm erkek öğrencilerin EK-C2 belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenerek ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilir.

 

Kayıt Yenileme Güz Dönemi

Her eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ekle sil işlemlerinden sonra askerliğini yapan ve muaf olanlar haricindeki tüm erkek öğrencilerin EK-C2 belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca düzenlenerek ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilir.

 

Kayıt Yenileme Bahar Dönemi

Her eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinden sonra kayıt yenilemeyen ve kayıt donduran erkek öğrenciler tespit edilerek durumları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilir.

 

İlişik Kesme

Mezun olan, kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin durumları 2 ay içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilgili Askerlik Şubesi Başkanlıklarına gönderilir.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

Askerlik sevk tehir işlemleri kapsamı

Lisansüstü (Bilimsel hazırlık, tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora, lisans sonrası doktora) öğrencilerinin sevk tehir  işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır. Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.

35 yaşını doldurmuş olan erkek öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz ancak kayıtları engellenmez.

 

Kişisel bilgilerin beyanı

Programa ilk kayıt yaptıran öğrencilerin  nüfus ve adres bilgileri programa başvuru sırasında öğrenci bilgi sistemi vasıtası ile alınır. 

Programa ilk kayıt aşamasında yapılan işlemler

Programa ilk kayıt sırasında tüm erkek öğrencilerden Askerlik Durum Belgesi istenir. Askerlikten muaf olanlar, askerlik yükümlülüğünü yapmış olanlar da durumlarını belgeler.

 

Yeni Kayıtlananların sevk tehirinin yapılması

2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren Üniversitemize ilk kez kayıtlanan erkek öğrencilerin sevk tehir işlemleri ilk kayıt esnasında talepleri üzerine Askeralma Bölge Başkanlıklarına Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. ( 2013 yılı öncesinde kayıtlananların işlemleri ilgili Enstitü Müdürlüğünce yürütülür.) Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesi için Askeralma Bölge Başkanlığına (A.B.B) üniversite tarafından sevk tehiri teklifi yapılır.  Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu ve programın azami süresi dikkate alınır. Sevk tehir durumu öğrencilerin adreslerine bildirilir.

 

Sevk tehir sürelerinin uzatılması

Kayıt donduran öğrenciler, izinli geçirdikleri dönemleri sevk tehir süresine ekletmek üzere başvuru yapabilir. Sevk tehir uzatım işlemleri sevk tehir işlemleri ile aynıdır.

Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan  öğrenciler, lisansüstü program için programın azami süresi kadar süre ile sevk tehiri yaptırmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın askerlik işlemleri birimine başvurmaları gerekir. Sevk tehir işlemleri aynı şekilde yürütülür.

Öğrenciler sevk tehiri uzatma talebini, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine en geç 2 ay kala Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapar.

 

Sevk tehirinin iptali

3-Programa devam ettiği halde sevk tehirinin iptalini isteyen öğrencilerin yapması gereken işlemler

 Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler ÖİDB’ye Askerlik Sevk Tehiri İptali için başvururlar.

 

Mezun olan, kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren öğrencilerin sevk tehiri iptali için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılması gereken işlemler

Mezun olan ve kaydı silinen öğrencilerin durumları sevk tehiri iptal belgesi düzenlenerek 2 ay içerisinde A.B.B’ye gönderilir.

Programa devam ettiği halde kendi isteği ile sevk tehirinin iptalini isteyen öğrenciler için ayrıca Askerlik Sevk Tehiri İptal Formu ile A.B.B.’ye bildirilir.

Kaydını yenilemeyen öğrencilerin durumları ekle sil haftasını müteakiben tespit edilerek sevk tehiri iptal belgesi A.B.B bildirilir. Bu öğrencilerden bir sonraki dönem kaydını yenilediği tespit edilenlerin durumları sevk tehir belgesi düzenlenerek  A.B.B.na bildirilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ