canlı destek

VİZE VE İKAMET İŞLEMLERİ

VİZE VE İKAMET İŞLEMLERİ

Öğrenci Vizesi
Uluslararası öğrenciler Türkiye’ye gelmeden önce kabul edildikleri üniversiteden aldıkları kabul mektubuyla birlikte ülkelerindeki en yakın Türk Konsolosluğu’na giderek geçerli bir öğrenci vizesi edinmelidir.


Oturma İzni (İkamet Tezkeresi)
Üniversitemizde gerek burslu gerek burssuz olarak öğrenim görmekte olan tüm yabancı uyruklu öğrenciler İzmir İl Göç İdaresi’nden oturma izni almak zorundadır. Yabancı öğrenciler Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra bir ay içerisinde oturma izni almak zorundadır.
Oturma izni alabilmek için yapılacak olan ilk başvuruda istenen belgeler şöyledir;


1 .İkamet İzni Başvuru 
2 .Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
3 .Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır)4 .  Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
5 .Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):    
İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan mühürlü, imzalı resmi belge
Özel sağlık sigortası poliçesinin aslı 
(Poliçede “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır)
6 .  Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge).

İkamet izni ile ilgili ayrıntılı bilgi ve sorular için http://www.goc.gov.tr web adresi incelenebilir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ