Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

AF YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU

 

Ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp, 6569 Sayılı Kanunun 32. maddesinin atıfta bulunduğu 2547 Sayılı Kanunun Geçici 58. madde hükümlerinden yararlanarak işi veya ikametinin İzmir’de bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibariyle Üniversitemiz ilgili bölümünün taban puanını sağlamak ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Üniversitemiz eşdeğer diploma programına yatay geçiş yapabileceklerdir.

a) Başvuru Dilekçesi,

b) 6569 sayılı kanunun 32. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 68. maddesi kapsamından yararlanarak ilişiği kesildiği Üniversitede yeniden öğrenciliğe kayıt yaptırdığına dair belge,

c) ÖSYS yerleştirme sonuç belgesi,

d) Eski öğrenciliği süresi içerisinde almış olduğu dersler var ise bu derslere ait transkript ve ders içerikleri,

e) İkametinin veya iş yerinin İzmir’de bulunması nedeniyle yapılan başvurular için resmi İkametgah Belgesi veya çalışılan iş yerinden alınacak belge.

Başvurular, yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte bizzat gelerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılacaktır. Ancak bizzat gelinemediği durumlarda Noter vasıtasıyla vekil tayin edilecek kişi “Vekaletname” ile birlikte başvurarak başvuru işlemini gerçekleştirebilecektir, posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Değerlendirme ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurullarınca yapılacak ve kesin kayıt işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.

  •        Başvuru koşullarını sağlamayan,
  •        Eksik belge ile başvuranların talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

        

6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 68. Maddesinden Yararlanacak Öğrenciler İçin Genel Bilgilendirme:

           Kanun hükümlerinden yararlanarak öğrenime başlayabilmek için başvuruda bulunmak yeterli olmayıp, kesin kayıt tarihlerinde kesin kayıt işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

  •           Başvuru işlemlerinin değerlendirilmesi 6569 Sayılı Kanunun 32. maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen geçici 68. madde hükmü ile Ege Üniversitesi Senatosu’nun 09.12.2014 tarih ve 30/11 sayılı kararı ile kabul edilen “Ege Üniversitesi 6569 Sayılı Kanuna İlişkin Başvuru, İntibak ve Kayıt Uygulama Esasları” hükümlerine göre yapılır.
  •           Başvurusu kabul edilerek kayıtlanan öğrenciler yürürlükteki eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olacaklardır.
  •           Kayıt hakkı kazananların yerleştirildikleri programlarda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunması halinde, kayıt tarihinden sonra belirlenecek tarihte yabancı dil yeterlik sınavına alınacaklardır.
  •           Eşdeğer yabancı dil sınav sonucu olanların belgeleri “Ege Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Yönergesi”ne göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilir.

Devamı için tıklayınız