Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

YANDAL BAŞVURUSU

YANDAL BAŞVURULARI

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. döneminin başında başvurabilir.

 

Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

 

Başvuru yapacak öğrencilerin alttan derslerinin olmaması gerekir.

 

Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

 

Zorunlu hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yeterlilik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

 

Öğrenci başka bir yandal programına kayıtlı olmamalıdır.

 

Aynı yandal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru yapamayacaktır.

 

  

BAŞVURU ŞEKLİ 

 

Başvuracak öğrenciler, başvuru formunu öğrenci bilgi sistemi üzerinden kendi sayfalarından dolduracaklardır. Başvuru formunun çıktısı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında alınacaktır. 

 

Birden fazla program için başvuran adayların tek bir form doldurmaları gerekmektedir. Bu form üzerinde tercihler belirtilerek fotokopi ile çoğaltılmalıdır. Başvuru yapılacak her program için ayrı transkript teslim edilmelidir.

 

     Başvuru belgeleri öğrencinin bizzat kendisi veya noter aracılığıyla vekil olarak tayin edeceği kişi tarafından başvuru tarihleri arasında Daire Başkanlığımızda teslim edilecektir.

 

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

            

Aynı yan dal programına daha önce kayıtlanmış olanlar tekrardan başvuru yapamayacaktır.

 

Koşulları sağlamadığı için veya eksik belge nedeni ile başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmaz, sonuçlar ilgili internet adresinde duyurulur.

 

Öğrencilerimizin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) Daire Başkanlığımızın web adresinden incelemeleri önerilir.

       

Sonuçlar, Daire Başkanlığımızın web sayfasında duyurulur. Sonuçlar hakkında adaylara yazılı bildirim

Devamı için tıklayınız