Çerez Örnek
canlı destek

Ege Üniversitesi Denklik Lisans Tamamlama Usul Ve Esasları

EGE ÜNİVERSİTESİ DENKLİK LİSANS TAMAMLAMA USUL VE ESASLARI

 

          Yurtdışı programlardan mezun olup da denklik lisans tamamlama için Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı tarafından Üniversitemize aktarılan öğrencilerin öğrencilik haklarının belirlenmesine
yönelik yetki Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.03.2017 tarihli toplantısına istinaden
Yükseköğretim Kurumlarına verilmiş olup, söz konusu karar doğrultusunda;


1) Öğrenciler, ilgili program için her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payı/ öğrenim
ücretini öder.

2) Öğrencilerin Üniversiteye giriş çıkışlarda ve sınavlarda sorun yaşamaması için öğrencilere
program süresi boyunca geçerli olacak öğrenci kimlik kartı hazırlanarak verilir.

3) Program süresi bitiminde ilgili akademik birimler tarafından öğrenci kimlik kartı teslim
alınmak suretiyle öğrencilerin ilişiği kesilir.

4) Yükseköğretim Yürütme Kurulunun kararına istinaden öğrenciler YÖKSİS’e
aktarılmayacağından, öğrencilik haklarından faydalanamaz. Öğrencilerin askerlik tecil
işlemleri Üniversite tarafından yürütülmemektedir.

5) Öğrencilerin alacağı dersler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlendiği için
öğrencilerin kayıt yaptıracakları derslerle ilgili AKTS sınırı bulunmamaktadır.

6) Dersler eğitim planlarında belirtildiği dönemlerde (güz ve bahar) açılabildiği için; öğrenci ilk
defa Üniversitemizde kayıt yaptırdığı dersi, dersin ait olduğu eğitim planındaki döneminde
alabilir.

7) Dersler, sınavlar, ders kaydı, mazeret ve diğer hususlarla ilgili Üniversitemiz Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği ve söz konusu yönetmeliğe bağlı Yönergelere göre işlem yapılır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ