EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

 

Amaç

Madde 1-(1)  Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının  birinci ve ikinci  öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin  usul ve esasları  belirlemektir.       

                                

Kapsam

Madde 2-(1) Bu yönerge, Ege  Üniversitesine Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul düzeyinde birinci ve ikinci öğretim ile uzaktan eğitim programlarına yurt dışından başvuruda bulunacak öğrenciler için kontenjan belirlenmesi, kabul koşulları  ve kayıt işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

 

 Dayanak

Madde 3-(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. ve 7. maddesi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 ve 17.03.2010, 25.08.2011 ve 13.02.2013 tarihli kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.