Çerez Örnek

Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç ve kapsam

Madde 1-(1) Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokullarının sınavlarına, ölçme ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri içermektedir. Dayanak

Madde 2-(1) Bu yönerge, 22.08.2011 tarih ve 28033 sayı ile Resmî Gazetede yayımlanan Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

 


  Devamı için Tıklayınız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ