Çerez Örnek

Değişim Programları Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Ege Üniversitesi’nde uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programlarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge, uluslararası ikili anlaşmalar, Erasmus+, Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi değişim programları bağlamında Ege Üniversitesi ile bu programlara dahil olan yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler, yükseköğretim kurumları, diğer  kurum ve işletmeler arasında değişim süreç ve işlemleri ile ilgili birim ve kişilerin görev ve yetkilerine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu yönerge; “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi Programı)”, “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

    Devamı için Tıklayınız


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ