Çerez Örnek

Engelli Öğrenci Eğitim–Öğretim Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM–ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrenciler için eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

      Devamı için tıklayınız...


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ