Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Engelli Öğrenci Eğitim–Öğretim Yönergesi

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM–ÖĞRETİM VE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

Amaç

Madde 1 – (1) Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrenciler için eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge; Ege Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreç ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge; Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

      Devamı için tıklayınız...