Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

Macaristan Hükümeti Bursları

İkili kültürel anlaşmalar kapsamında Macaristan Hükümetince 2021/2022 akademik yılı için burslar tahsis edilmiştir. Burs kapsamında 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adetburs verilecektir. Adaylar, 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabileceklerdir.Bahse konu bursa ilişkin diğer detaylar Milli Eğitim Bakanlığının ‘’http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022-hukmet-burslari/icerik/1490’’  adresinde ilan edilmiştir.