Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

 

KAYIT TARİHLERİ

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü : 03-07 Şubat 2020

Fen Bilimleri Enstitüsü     : 03-07 Şubat 2020

Sağlık Bilimleri Enstitüsü : 03-07 Şubat 2020

Eğitim Bilimleri Enstitüsü : 03-07 Şubat 2020

 

  • Tüm lisansüstü öğrencilerinin bizzat veya noterden vekaletname

verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına

başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

  • Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

 

  • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

 

  • Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilgili Enstitü öğrenci işleri bürolarından öğrenebilirsiniz.

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

* Yüksek Lisans programına kayıtlanacak adaylar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

* Yüksek lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

* Lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

 

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

 

*Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle 2 adet),

 

*4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,

 

*Öğrenci Belgesi

 

* Erkek adaylar için onaylı  “Askerlik Durum Belgesi” aslı (*) (E-devletten alınan belgeler de kabul edilecektir)

 

Askerlik Durum Belgesi’nde “……… aşağıda kimliği yazılı yükümlünün ………. tarihine kadar askerlik işlemleri yönünden bir sakıncası yoktur…” ifadesi yer alır.

 

(Kayıt sırasında verilen Askerlik Durum Belgesi, sevk tehirinin yapılması için başvuru olarak kabul edilmez. Terhis olanların terhis belgelerini sunmaları gerekir. Askerlikten muaf olanların Muaf belgelerini sunmaları gerekir.)

 

*Kayıt Dilekçesi (2adet)

* Taahhütname 1 ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 2 ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

* Askerlik Tecil Dilekçesi ( Askere sevkini tehir ettirmek isteyen adaylar 1 adet dolduracaktır.)

 

Yabancı Uyruklu Lisansüstü Yatay Geçiş Kayıt

 

Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının

aslı ve fotokopisi

Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

 

Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Türkiye’deki noterlerden onaylı

çevirilerinin aslı

Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar üniversitemizde klinik uygulaması olan sağlık alanında lisansüstü öğrenim görecekler ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar üniversitemizde klinik uygulaması olmayan sağlık alanı ve diğer alanlarda lisansüstü öğrenim görecekler ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi,

* İkamet Tezkeresi (Türkiye’de önceden bulunuyor ise ),

 

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye’deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı (2 adet) (Pasaportun aslı görülmek şartı ile)

 

*4 adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

* Taahhütname 1 ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 2 ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

 

 

Öğrenim ücretleri akademik takvimde ilgili Enstitü Müdürlüğünün bahar yarıyılında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde Halk Bankası Şubelerine öğrenci numarası ile yatırılacaktır. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi www.oidb.ege.edu.tr internet sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

 

 

Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili enstitü öğrenci işleri bürolarından edinilebilecektir.