Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ YAN DAL BAŞVURU İŞLEMLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ: 10-11 Şubat 2020

YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI

Tarihi ve Saati/Yeri: 12 Şubat 2020 / Yabancı Diller Yüksekokulu

  • Dil grupları için                            :    09:30
  • % 30 İngilizce olan bölümler için: 13:30

Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi’nin 8. (1.)(e) maddesinin “Yabancı dil yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan yan dal programlarına kabul edilemez.” hükmü uyarınca;

Öğretim dili Türkçe programlarda okuyan öğrencilerin, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara yan dal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğretim dili kısmen yabancı dil olan programlarda okuyan öğrencilerin, tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara yan dal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular EBYS ( Ege Bilgi yönetim Sistemi) öğrenci kullanıcı hesapları üzerinden Çift Anadal/Yan dal Başvuru sekmesinden yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

Öğrencilerin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) incelemeleri gerekmektedir.

Kontenjanlar için tıklayınız.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.
  • Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır.
  • Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.
  • Yan dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.
  • Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.
  • Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yapılacak olan yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

DEĞERLENDİRME

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi” hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurullarınca 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

SONUÇLAR

Sonuçlar, 25 Şubat 2020 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir. Koşulları sağlamadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmayanlar ile başvurusu değerlendirilen ve kabul edilmeyen adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

KAYITLAR

Kayıtlar, 27-28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrencilerin kayıt hakkı kazandıkları yan dal programına kayıtlanabilmeleri için aşağıdaki dilekçeyi doldurup imzalayarak @ogrenci.ege.edu.tr uzantılı e-posta adresinden oidb@mail.ege.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yan dal Kayıt Dilekçesi

Öğrencilerin kayıt yenileme döneminde ilgili Fakülteye ders kaydı için müracaat etmeleri

gerekmektedir.