EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDAN KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERE VERİLEN HAKLARA İLİŞKİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında;  “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir…” denilmektedir.

Belirtilen madde hükmü uyarınca 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlarda hazırlık sınıfında 2 yıl boyunca kayıtlı olan ve başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Belirtilen durumda olan öğrencilerden Üniversitemiz Sosyoloji programından başarısızlık nedeniyle kaydı silinenlere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkçe eğitim veren Sosyoloji programına geçiş imkanı tanınacaktır.

Ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan tüm programlar için başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencilere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilecektir.

Türkçe programa yerleşip daha sonraki sınav haklarından başarılı olan öğrenciler talep etmeleri halinde Türkçe programdan kaydını sildirerek yabancı dilde eğitim veren programa kayıtlanabilecektir.

Başvurular 07 – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden açılacak başvuru ekranından yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

3 sınav hakkını kullanacaklar için yapılacak ilk sınav 17 Ekim 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

Sınav çizelgesi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.

Alman Dili ve Edebiyatı/Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri

Yazılı Sınavı saat 09:30

Sözlü Sınavı saat 13:30

Sınav Yeri Yabancı Diller Yüksekokulunca duyurulacaktır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı/İngilizce Mütercim Tercümanlık

Yazılı Sınavı saat 09:30 (I.Oturum)

Sınav Yeri Yabancı Diller Yüksekokulunca duyurulacaktır.

II.Oturum saat: 13:00

Sınav Yeri Yabancı Diller Yüksekokulunca duyurulacaktır.

Sözlü Sınavı saat 14:30

Sınav Yeri Yabancı Diller Yüksekokulunca duyurulacaktır.

Diğer Tüm Bölümler

Yazılı Sınavı saat: 09:30

Sınav Yeri Yabancı Diller Yüksekokulunca duyurulacaktır.