EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda belirtilen kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt yapabileceklerdir. Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar

 • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyenler
 • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar (Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklar hariç)
 • Lisans/Lisansüstü öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar
 • Yabancı uyruklu adaylar

Durumları elektronik kayda uygun olmayan adayların durumlarının incelenmesi için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel durumu olmadığı görülenlerin kayıtları ilan edilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir.  Bu adayların bizzat gelmeleri (Adayların nüfus cüzdanı kontrol edilecektir) veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

Elektronik kayıt yapanlardan Enstitüye beyan ettiği lisans/yüksek lisans programından mezun olmadığı, lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtta tezsiz program haricinde herhangi bir üniversitede lisansüstü kaydı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecek ve yanlış beyan nedeniyle haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Elektronik kayıt yaptıranların kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları, belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

Askerlik sevk tehiri lisansüstü programlar için öğrencilerin talebi üzerine yapılmaktadır. Kayıt esnasında sevk tehir işlemlerinin üniversitemizce yürütülmesini talep eden erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yapılacaktır.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Asil Kayıtlar:  03-04 Eylül 2019

Yedek Kayıtlar: 06 Eylül 2019

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Asil Kayıtlar:  11 Eylül 2019

Yedek Kayıtlar: 12 Eylül 2019

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Asil Kayıtlar:  16 Eylül 2019

Yedek Kayıtlar: 19 Eylül 2019

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Asil Kayıtlar:  16 Eylül 2019

Yedek Kayıtlar: 19 Eylül 2019

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA KAYIT

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarının asgari ve azami aday sayıları Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Üniversitemiz Senatosunca onaylanır. Kontenjan sınırlaması olan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında eğitim alınabilmesi programın açılması için belirlenen asgari aday sayısına ulaşılmasına bağlıdır. Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarına başvuran ve mülakatta başarılı olup kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilen kayıt tarihlerinde elektronik kayıt (ön kayıt), durumları elektronik kayda uygun olmayan adayların ise Daire Başkanlığımıza gelerek ön kayıt müracaatı yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt müracaatı yapan aday sayısının programın açılması için ilan edilen asgari aday sayısına ulaşması durumunda adayların ege bilgi yönetim sistemine ön kayıtları yapılır. Lisansüstü kayıt yenileme (ders seçimi) işlem tarihlerinin bitiminde, kredi başına öğrenim ücretini yatırarak ders kaydını yapan aday sayısının, programın açılması için gereken asgari sayıya ulaşıldığının saptanması ile programa ön kaydı yapılan tüm adayların kayıtları kesinleşmiş olur. Programın açılabilmesi için ilan edilen asgari aday sayısına ulaşılıp ulaşılmadığı lisansüstü kayıt yenileme (ders seçimi) işlemlerinin tamamlanması ile tespit edilir.

Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama

 • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyen adayların mezuniyet belgesi/diploması ile kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir. Ayrıca bu adayların mezuniyetlerini YÖKSİS sistemine de mezun oldukları üniversiteye başvurarak işletmeleri gerekmektedir.
 • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar,

Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklarsa elektronik kayıt yapabileceklerdir.

Üniversitemizde tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlanacaklar ise kayıtlı oldukları diğer tezli yüksek lisans/doktora programından kayıtlarını sildirmeleri ve buna ilişkin resmi belge ile kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 • Lisans/Lisansüstü öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların yurtdışı diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisi, tanınırlık veya denklik belgesi ile aşağıda belirtilen kayıt belgeleri ile birlikte kayıtlanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.
 • Yabancı uyruklu adayların, aşağıda yabancı uyruklu adayların kayıt belgeleri başlığı altında belirtilen kayıt belgeleri ile birlikte kayıtlanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Elektronik Kayıt Yapamayan T.C. Uyruklu Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler

 • Yurtdışından mezun olanlar haricinde mezuniyetin görünmemesi, tezsiz/uzaktan yüksek lisans programları haricinde çift lisansüstü öğrencilik gibi sebeplerle elektronik kayıt yapamayanların kayıtlarını tamamlamak üzere kayıt tarihlerinde “Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama” başlığında belirtilen belgelerle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel bir durum olmadığı anlaşılanların elektronik kayıt engeli kaldırılarak adaylar elektronik kayda yönlendirileceklerdir.
 • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),
 • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

Yabancı Uyruklu Adaylardan Kayıt İçin İstenen Belgeler


* Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

* Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi,

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

*İkamet Tezkeresi (Türkiye’de önceden bulunuyor ise )

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye’deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı (2 adet) (Pasaportun aslı görülmek şartı ile)

*4 adet fotoğraf (Renkli fotokopi fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

* Taahütname 1( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 2 ( Tüm kayıtlanacak adaylar 2 adet dolduracaktır.)

 

 

Kayıt Yenileme İşlemleri

Lisansüstü düzeyde kayıt yenilemelerle ilgili ayrıntılı bilgi kayıt yenileme tarihleri öncesinde www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.