EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-2019 YAZ OKULU

Üniversitemizden misafir öğrenci olarak yaz okulundan ders almak isteyen öğrencilerin web üzerinden ön başvuru işlemleri; 24 Haziran- 22 Temmuz tarihleri arasında http://ebys.ege.edu.tr/Ogrenci/Ogr0228/default.aspx adresinden gerçekleştirilecektir.

Yaz okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemleri; 16- 18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yaz okulu ders seçimi ve kesin kayıt işlemlerinde ders/ derslerde değişiklik yapılabilir. Bu süreç sona erdiğinde kayıt yapılmış ders/ derslerin açılması durumunda değişiklik yapılamaz.

Öğrenci sayısı yeterli olmayan ancak açılması muhtemel derslerin birimlerce belirlenmesi ve açılacak derslerin ilanı; 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yaz okulunda açılmayan ders yerine yeni ders seçmek  için 20- 22 Temmuz tarihlerinde ek süre verilecektir. Ek sürede açılması kesinleşen dersler iptal edilemez, açılmayan dersler yerine yeni ders veya ilk defa ders seçimi yapılabilir.

Yaz okulu öğretimi 22 Temmuzda başlayacaktır.

 

Üniversitemiz öğrencileri için yaz okulu ders kaydı işlemlerine dair kılavuz için tıklayınız.

Misafir  öğrenci yaz okulu ders kaydı işlemlerine dair kılavuz için tıklayınız.

Yaz okulu ders ücretlerine dair duyuru metni için tıklayınız.

Yaz okulu  detaylı bilgi için tıklayınız.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında yaz okulunda ders açılacak Fakülteler:

1.      Fen Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

2.      Fen Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

3.      Mühendislik Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

4.      Mühendislik Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

5.      İktisadi İdari Bilimler Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

6.      İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

7.      Ziraat Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

8.      Ziraat Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

9.     Edebiyat Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

 

10.    Edebiyat Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

    Hemşirelik Fakültesi açılan dersler için tıklayınız.

 

    Hemşirelik Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız. (*)

 

 

   Fen Bilimleri Enstitüsü açılan dersler için tıklayınız.

 

   Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız.(*)

 

 

  İletişim Fakültesi öğrencileri için eşdeğer tutulan dersler için tıklayınız.(*)

 

(*)Eşdeğer dersler Üniversitemiz Fakülte/ Yüksekokulları tarafından Üniversitemiz ilgili Fakülte/ Yüksekokul öğrencilerinin alması için uygun görülen dersleri göstermektedir. Misafir öğrenciler kayıt yapacakları derslerin eşdeğerliliği konusunda kayıtlı oldukları Üniversiteden bilgi alacaklardır.