EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ

                                    

Yedek Kayıt Tarihi: 01 Mart 2019

 

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna yedekten kayıt olacak tüm adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

 

Belirtilen tarihte kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki

bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

* Yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

* Bütünleşik Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

 

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

 

*Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle 2 adet),

 

*4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,

 

* Kayıt Dilekçesi (2 adet)

* Taahhütname 1 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

Taahhütname 2 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 3 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Erkek adaylar için onaylı  “Askerlik Durum Belgesi” aslı

Erkek adaylar için askerlik tecil dilekçesi

 

*Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilgili Enstitü öğrenci işleri bürolarından öğrenebilirsiniz.

 

Aşağıda “Yedek Listesi” başlığı altında ilan edilen 3 aday yedekten kayıt hakkı kazanmıştır. Adı geçen adaylar kayıtlanmak üzere saat 16:00’ya kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

 

 

YEDEK LİSTESİ

Ad-Soyad

YÖK Alan Adı

Kayıtlanacağı Anabilim Dalı

Ayşegül Aylin AYTEKİN

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji

Hakan ÇAY

 

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya A.B.D.

Bedriye TOPAL

Mikro ve Nanoteknoloji

Fen Bilimleri Enstitüsü / Tekstil Mühendisliği A.B.D.

 

Yedekten kayıt hakkı kazanan yukarıda adı geçen adayların başvurmaması durumunda 01 Mart 2019  tarihinde saat 16:00 itibari ile aşağıda isimleri belirtilen 2. yedek listesindeki adaylardan belirtilen saat itibariyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında hazır bulunanlar, liste sırasıyla boş kalan kontenjan sayısı kadar alınarak kayıtlar tamamlanacaktır.

 

 

 

2.YEDEK LİSTESİ:

 

 

Sıra No

Ad-Soyad

YÖK Alan Adı

1

Meliha GÜNEŞ

Biyomedikal ve Biyomedikal Teknolojiler

2

İbrahim Kayahan  ÖZBOZKURT

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

3

Sertaç GENÇ

Hidrojen ve Yakıt Pilleri

4

Simge ALIR

Mikro ve Nanoteknoloji