EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

Asil Kayıt Tarihleri: 27-28 Şubat 2019

Yedek Kayıt Tarihi: 01 Mart 2019

 

100/2000 YÖK Doktora Bursuna kayıt olacak tüm adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

 

Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.


KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* Yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

* Bütünleşik Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

*Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

* Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle 2 adet),

* 4 adet 4.5x6 cm. ebadında fotoğraf,

* Kayıt Dilekçesi (2 adet)

* Taahhütname 1 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 2 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Taahhütname 3 (Tüm kayıtlanacak öğrenciler 2 adet dolduracaktır.)

* Erkek adaylar için onaylı  “Askerlik Durum Belgesi” aslı

* Erkek adaylar için askerlik tecil dilekçesi

 

 

 

*Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi ilgili Enstitü öğrenci işleri bürolarından öğrenebilirsiniz.