Çerez Örnek

2024-2025 GÜZ ERKEN BAŞVURU DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ KAYIT İŞLEMLERİ

 1. T.C. UYRUKLU ADAYLARIN KAYIT DUYURUSU
 2. ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU)  ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU
 1. T.C. UYRUKLU ADAYLARIN KAYIT DUYURUSU

KAYIT TAKVİMİ

Asıl Kayıt: 17-19 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 17:00’de kapanacaktır.)

1. Yedek Kayıt: 24 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi saat 08.00’de açılacak ve 17:00’de kapanacaktır)

2. Yedek Kayıt: 26 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi saat 08.00’de açılacak ve 17:00’de kapanacaktır)

Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi e-kayıt sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapıp kayıt için istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle “kaydı tamamla” butonuna basarak kayıt başvurusunu gerçekleştirebileceklerdir.

Kayıt başvuruları/belgeleri kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve adayların mezuniyet ve/veya ikinci öğrencilik durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol edilerek durumu kayda uygun olan adayların kayıtları gerçekleştirilecektir.

Adaylar kayıt başvurularını yaptıktan sonra kayıtlanma durumunu e-kayıt sistemi üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adayların durumları kayda uygun olmaması veya eksik/hatalı belge yüklemeleri halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecek ve kayıtları gerçekleşmeyecektir. Kayıt başvuruları düzenlemeye verilen adayların açıklamada yer alan eksiklikleri gidermek suretiyle kayıt tarihlerinde e-kayıt sistemine girerek yeniden kaydı tamamla butonuna basmaları gerekmektedir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),
 • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi.

Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

 • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyenler
 • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar (Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklar hariç)

Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 38-(4).maddesine göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

Elektronik kayıt yapanlardan Enstitüye beyan ettiği lisans/yüksek lisans programından mezun olmadığı tespit edilen veya
lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 38-(4).maddesine göre "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtta tezsiz program haricinde herhangi bir üniversitede lisansüstü kaydı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecek ve yanlış beyan nedeniyle haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama

 • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyen adaylar mezun oldukları üniversiteye başvurarak mezuniyetlerini YÖKSİS’e işletmeleri ve kayıt tarihlerinde e-kayıt sisteminden kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyetlerini YÖKSİS’e işletmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar, Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklarsa elektronik kayıt yapabileceklerdir. Üniversitemizde tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlanacaklar ise kayıtlı oldukları diğer tezli yüksek lisans/doktora programından kayıtlarını sildirmeleri, YÖKSİS’e işletmeleri ve e-kayıt sisteminden kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 

Kontenjana Bağlı Açılacak Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıt

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarının asgari ve azami aday sayıları Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Üniversitemiz Senatosunca onaylanır. Kontenjan sınırlaması olan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında eğitim alınabilmesi programın açılması için belirlenen asgari aday sayısına ulaşılmasına bağlıdır.

Aşağıda yer alan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarına başvuran ve mülakatta başarılı olup kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilen dönemlik öğrenim ücretlerini yatırarak kayıt tarihlerinde elektronik kayıt  (ön kayıt) işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar öğrenim ücretini HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesinden ya da ATM’sinden 11 haneli öğrenci numaralarını bildirerek veya kimlik.ege.edu.tr adresinden “Harç Bilgileri Görüntüleme” menüsünden yatırabileceklerdir. Adaylar öğrenci numaralarını e-kayıt sisteminden öğrenebileceklerdir. Dönemlik öğrenim ücretini yatırmayan adaylar kayıt başvurusunu gerçekleştiremeyeceklerdir.

Ön kayıt müracaatı yapan aday sayısının programın açılması için ilan edilen asgari aday sayısına ulaşması durumunda adayların Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine ön kayıtları yapılır. Lisansüstü ekle-sil işlem tarihlerinin bitiminde, ders kaydını yapan öğrenci sayısının, programın açılması için gereken asgari sayıya ulaşıldığının saptanması ile programa ön kaydını yaptırarak ders kaydı yapan tüm öğrencilerin kayıtları kesinleşmiş olur.

Kontenjana bağlı açılacak tezsiz programlar ve dönemlik öğrenim ücretleri için tıklayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMAT.C. Uyruklu adaylar, çift uyruklu olup uyruklarından biri T.C. olan adaylar ile K.K.T.C. Uyruklu adaylar e-Devlet şifresine sahip olmaları halinde elektronik kayıt yapabileceklerdir. e-Devlet şifresi alamadığı için elektronik kayıt yapamayan adayların öğrenci işleri daire başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Askerlik sevk tehiri lisansüstü programlar için öğrencilerin talebi üzerine yapılmaktadır. Askerlik sevk tehir işlemlerinin üniversitemizce yürütülmesini talep eden erkek öğrenciler askerlik tecil dilekçesini doldurarak imzalı bir şekilde cetin.baysoy@ege.edu.tr ve kayit@mail.ege.edu.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

Askerlik Tecil Dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt Yenileme (Ders Kaydı)  İşlemleri

Kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Enstitünün güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme (Ders kaydı) tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır.

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri: Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Enstitü Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

 1.  ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU)  ÖĞRENCİLERİN KAYIT DUYURUSU

KAYIT TAKVİMİ

Asıl Kayıt: 17-19 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi 17 Temmuz 2024 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 19 Temmuz 2024 tarihinde saat 17:00’de kapanacaktır)

1. Yedek Kayıt: 24 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi saat 08.00’de açılacak ve 17:00’de kapanacaktır)

2. Yedek Kayıt: 26 Temmuz 2024 (Kayıt sistemi saat 08.00’de açılacak ve 17:00’de kapanacaktır)

Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, öncelikle lisansüstü başvuru sisteminden öğrenci numarası ile aday numaralarını öğrenmelidirler. E-kayıt sistemine girişte aday no şifre olarak kullanılacaktır. Adayların belirtilen kayıt tarihlerinde öğrenci numarası ve şifreleri ile birlikte aşağıda belirtilen e-kayıt linkinden giriş yapmaları gerekmektedir. Adayların e-kayıt sistemine girişte, uyruğu ne olursa olsun “Yabancı Uyruklu” sekmesini seçmeleri gerekmektedir.

Adaylar giriş yapıp kayıt için istenilen belgeleri sisteme ekleyip “kaydı tamamla” butonuna basarak kayıt başvurusunu gerçekleştirebileceklerdir.

Kayıt başvuruları/belgeleri kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve adayların mezuniyet ve/veya ikinci öğrencilik durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden  kontrol edilerek durumu kayda uygun olan adayların kayıtları onaylanacaktır.

Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu kayıtlanma sisteminden görüntüleyebileceklerdir. Adayların durumlarının kayda uygun olmaması veya eksik/hatalı belge yüklemeleri halinde açıklama yazılarak düzenleme istenecek ve kayıt gerçekleşmeyecektir. Kayıt başvuruları ile ilgili düzenleme istenen adaylar açıklamada yer alan sorunu kayıt süresi içinde giderdikten sonra yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerden;

 • Yüksek lisans için başvuran adaylardan lisans öğrenimini ve doktora için başvuran adaylardan lisans ve yüksek lisans öğrenimini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlamış adaylardan kesin kayıt için evrak istenmeyecektir. Bu öğrencilerin kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir. 
 • Lisans ya da yüksek lisans eğitimini Türkiye dışında bir ülkede tamamlayan adaylar, yurtdışından aldıkları apostilli diplomalarını (apostil alınamaz ise ülkesinin dış temsilciliklerinden diploma doğruluğunu belgeleyen resmi bir yazıyı) diğer tüm orijinal kayıt evrakları ile birlikte en geç 26 Temmuz 2024 tarihi mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci İşlemleri ofisine elden teslim edeceklerdir. Kayıt evraklarını teslim etmeyen adayların kayıtları kesinleşmeyecektir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların kayıt yaptırabilmek için harçlarını ödemeleri gerekmektedir. Kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilen dönemlik öğrenim ücretlerini yatırarak kayıt tarihlerinde elektronik kayıt  (ön kayıt) işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar öğrenim ücretini HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesinden ya da ATM’sinden 11 haneli öğrenci numaralarını bildirerek veya kimlik.ege.edu.tr adresinden “Harç Bilgileri Görüntüleme” menüsünden yatırabileceklerdir.

 • Lisansüstü Kayıt Dilekçesi
 • Kontenjana Bağlı Açılan Tezsiz Programlar İçin Kayıt Dilekçesi
 • Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diploması,
 • Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diploması
 • Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için lisans diplomasının Türkiye’deki noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi
 • Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için yüksek lisans diplomasının Türkiye’deki noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi
 • Klinik pratik uygulaması olan sağlık alanları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi
 • Klinik pratik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer tüm programlar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Tanınma belgeniz yok ise eksik evrak dilekçesi doldurup yükleyiniz. Eksik evrak dilekçesi için tıklayınız. Bu durumdaki adayların kayıtları, tanınmaları yapılana kadar kesinleşmeyecektir)
 • İkamet Tezkeresi (yok ise eksik evrak dilekçesi doldurup yükleyiniz. Eksik evrak dilekçesi için tıklayınız)
 • Pasaport (yalnızca kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren kısmını yükleyiniz)
 • Pasaportun Türkiye’deki noterlerden ya da Türkiye’nin dış temsilciliklerinden onaylı Türkçe çevirisi
 • Diploma apostili ya da ülkesinin dış temsilciliklerinden/mezun olduğu yükseköğrenim kurumundan diploma doğruluğunu belgeleyen resmi bir yazı.

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar

 • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar (Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklar hariç) Üniversitemizde tezsiz yüksek lisans haricinde bir lisansüstü programa kayıtlanamazlar.Kayıtlar sırasında sorunla karşılaşmanız halinde uluslararasiogrenci@mail.ege.edu.tr üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Kayıt Yenileme (Ders kaydı)  İşlemleri

Kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Enstitünün güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme (Ders kaydı) tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır. 

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri: Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Enstitü Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ