Çerez Örnek
canlı destek

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ

 

Yedekten Kayıt Hakkı Kazananlar:

Aday No

Ad-Soyad

631

Uğ** SA**

 

2.Yedek Listesi:

Aday No

Ad-Soyad

677

Ze** ŞE**

637

Be** KA**

616

Ay** Se** DU**

628

Gö** KA**

644

Ya** KÖ**

607

Ay** Nu** YE**

620

Ay** Ba** ÇE**

611

Fe** Dİ**

 

Yedekten kayıt hakkı kazanan yukarıda adı geçen adayın kayıtlanmaması durumunda 14 Eylül 2023 tarihinde saat 17:00 itibariyle  2. Yedek listesinde isimleri belirtilen adaylardan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında hazır bulunanlar, liste sırasıyla boş kalan kontenjan sayısı kadar alınarak kayıtlar tamamlanacaktır. Bu adayların bizzat gelmeleri (Adayların T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı kontrol edilecektir) veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt olmak isteyen bu adaylardan aşağıda belirtilen belgeler istenecektir.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

  • Mezun olan adaylar için adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi” nin aslı görülmek suretiyle fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz), mezun olmayan adaylar için tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge
  • T.C. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre yedekten kayıt hakkı öğrenciler aşağıda belirtilen  tarihte Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Yedek Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2023 (Kayıt sistemi 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacaktır.)

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt durumunu E-Kayıt sistemi üzerinden kontrol edebilecektir.

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların belirtilen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamayan adaylar (2008 yılından önce liseden mezun olanlar) da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak lise mezuniyet belgesi veya diplomasını yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesi veya diplomanın uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramayacaklardır. Ancak bu durumdaki adaylar üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ve geçici kayıt dilekçesi ile belirtilen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.   Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Buna göre bu durumdaki adayların üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımayan adaylar, kaydını sildirdiğine ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Fakülte Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

Ders Kaydı İşlemleri

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ