Çerez Örnek

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI VE KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin Türkçe ve % 30 İngilizce programları 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren, kayıtlı bulunan öğrencilerin devam etmesi şartıyla % 100 İngilizce eğitimine geçmiş bulunmaktadır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında anılan Fakülte programlarına ek madde 1'e göre yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerden, bazılarının 2019, 2020 ve 2021 yılında ÖSYM puanlarıyla Üniversitelerin Tıp, Diş Hekimliği vb. Fakültelerine kayıtlandıkları, söz konusu puanlarıyla Üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin öğrenci alımı durdurulan ve yarı pasif durumunda olan Türkçe ve % 30 İngilizce programlarına geçiş yapmak istedikleri, söz konusu öğrencilerin yapılan intibak sonucunda hiç öğrencisi bulunmayan hazırlık veya 1. sınıftan başlamaları gerektiği anlaşılmış olduğundan konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından görüş istenmiş olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen “Öğrencinin üniversiteye  kayıt  olduğu  yıl  dikkate alınarak ilgili  yıldaki mühendislik  fakültenizdeki  öğretim  dili  Türkçe  program için,  programda  kayıtlı olan  derslerden  başarısız  olan  öğrenciler  ile  af  kanunuyla  dönen  öğrenciler  göz  önünde bulundurulduğunda  öğrencinin  devam  edebileceği  sınıfının  bulunması  halinde,  öğrenciler  bu  sınıflara kabul edilerek eğitime devam edebileceklerdir.  Öğretim dili en az %30 olan programlar için ise, öğretim dili en az %30 yabancı dil olan programlardaki öğrencilerin devam edebileceği sınıfı olması halinde bu sınıflarda  eğitime  devam  edebilecekleri,  öğrencinin  devam  edebileceği  öğretim  dili  en  az %30  sınıfın bulunmaması halinde de öğretim dili tamamen yabancı dil ile en az %30 yabancı dil olan programlarda hazırlık sınıfı eğitimi verildiği, yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminde başarılı olan öğrencilerin programa devam  ederek  ilgili  yabancı  dildeki  dersleri  alabildikleri  dikkate  alınarak  öğrencinin  kabul  etmesi halinde  öğrencinin  ilgili  yıldaki  yarı  pasif  programa  kaydının  yapılarak  öğretim  dili  yabancı  dil  olan programın derslerine devam edebileceği” hükmüne göre Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yer alan sonuç listesinde gösterildiği şekilde karar alınmıştır.

Buna göre 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı güz yarıyılı yatay geçiş başvurusu sonucunda kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri Üniversitemizin elektronik kayıt sistemi üzerinden aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Kayıt Tarihi: 14-15 Eylül 2023 (Kayıt sistemi 14 Eylül 2023 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 15 Eylül 2023 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

 

Adaylar E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasındaki “e-Devlet ile Giriş” sekmesinden e-Devlet Şifresi ile üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt için istenen dilekçeyi sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır.

Öğrenciler kayıtlarının son durumunu kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Sisteme eklenen dilekçe kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Bu nedenle öğrencilerin kayıt durumlarını kayıt sistemine girerek son kayıt tarihine kadar takip etmeleri gerekmektedir.  Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar kayıt tarihleri içerisinde ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Yatay geçiş başvuru sonuçları için tıklayınız. (Başvuru sonuçları aday numarasına göre ilan edilmiştir. Aday numarasını bilmeyen öğrenciler yatay geçiş başvuru ekranında yer alanŞifremi Unuttumlinkinden öğrenebileceklerdir.)

 

KAYIT BELGELERİ:

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ