Çerez Örnek

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

  1. T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

 

Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre Üniversitemizi kazanan T.C. uyruklu öğrenciler aşağıda belirtilen  tarihlerde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Asıl Kayıt Tarihi:  11-12 Eylül 2023 (Kayıt sistemi 11 Eylül 2023 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 12 Eylül 2023 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

Yedek Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2023 (Kayıt sistemi 08.00’de açılacak ve 17.00’de kapanacaktır. Yedek kayıtları sonunda boş kontenjan olması durumunda saat 17:00 itibariyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında hazır bulunan adaylardan boş kontenjan kadar aday, liste sırasına uygun olarak alınarak kayıtlar tamamlanacaktır.)

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt durumunu E-Kayıt sistemi üzerinden kontrol edebilecektir.

 

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların belirtilen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

 

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamayan adaylar (2008 yılından önce liseden mezun olanlar) da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak lise mezuniyet belgesi veya diplomasını yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesi veya diplomanın uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramayacaklardır. Ancak bu durumdaki adaylar üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ve geçici kayıt dilekçesi ile belirtilen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.   Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Buna göre bu durumdaki adayların üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımayan adaylar, kaydını sildirdiğine ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

  1. ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

 

Asıl Kayıt Tarihi:  11-12 Eylül 2023 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Saat:08.00 ile 17.00 arası yüz yüze yapılacaktır.)

Yedek Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2023 (Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında Saat:08.00 ile 17.00 arası yüz yüze yapılacaktır. Yedek kayıtları sonunda boş kontenjan olması durumunda saat 17.00 itibariyle Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında hazır bulunan adaylardan boş kontenjan kadar aday, liste sırasına uygun olarak alınarak kayıtlar tamamlanacaktır.))

Uluslararası (Yabancı uyruklu) adayların kayıtları, Fakülte/Yüksekokul için belirlenen kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında yüz yüze yapılacaktır. Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;

1. Lise Diploması ve lise transkriptinin orijinalleri, (Türk/KKTC lisesi mezunu öğrencilerin denklik belgesi almasına ve diploma transkript tercümesi yaptırmasına gerek yoktur)

2. Lise Diploması ve lise transkriptinin Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe Çevirisinin orijinalleri*,

3. Lise eğitimini yurtdışında görerek tamamlayan TC uyruklu adaylar için lise eğitimini yüz yüze gördüğüne dair okuldan alınan resmi yazı (Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe Çevirisinin orijinalleri) ve e-devlet üzerinden alınan pasaport giriş çıkışlarını gösteren barkodlu belgenin orijinalleri,

4. Yurtdışında bulunarak açıköğretim lisesinden mezun TC uyruklu adaylar için e-devlet üzerinden alınan pasaport giriş çıkışlarını gösteren barkodlu belge ve öğrenim gördükleri dönemlere ait yurtdışı ikametgah belgesi ile Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe Çevirisinin orijinalleri,

5. Lise Denklik Belgesinin orijinali, (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacaktır.)

6. Pasaportun Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe çevirisinin orijinali*, (Türk pasaportları için çeviriye gerek yoktur)

7. İkamet Tezkeresi/Mavi Kart/TC Kimlik Kartı/ Koruma Kartı fotokopisi,

8. 3 Adet Biyometrik Fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır),

9. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları, Türk vatandaşlığına geçiş tarihini gösteren “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesinin orijinali,

10. Finansal Garanti Mektubu (Öğrencinin mektubu, kayıtlardan önce imzalı bir şekilde tarafımıza ibraz etmesi gerekmektedir.)

11. KKTC uyruklu adaylar için GCE AL Sonuç belgesi ve Türkiye’deki noter ya da Türk elçiliğinden onaylı Türkçe Çevirisinin orijinali.

12. Varsa Türkçe C1 belgeniz (Türk/KKTC lisesi mezunu adaylar Türkçeden muaf sayılacaktır)

13.  Kayıtlanma formlarının (Bilgi Formu, Kesin Kayıt Formu, Taahhüt Formu) ıslak imzalı orijinalleri

14. Yerleştirildiği Programa ait harç ücretini yatırdığına dair banka dekontu,

 

3) Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Fakülte Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

4) Ders Kaydı İşlemleri

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ