Çerez Örnek

2023 YKS KAYIT İŞLEMLERİ

 

YKS sonuçlarına göre Üniversitemize kayıt işlemleri üç şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Adaylar Üniversitemize kayıt için söz konusu kayıt şekillerinden herhangi birini seçerek kayıtlanabileceklerdir.

1) E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt (Urla Denizcilik ve Havacılık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Hariç)

2) Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıt (Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Hariç)

3) Üniversitemizde Kayıt

NOT: E-Devlet veya Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerin Üniversitemize ayrıca kayıt için gelmelerine veya kayıt belgeleri teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Üniversitemize kayıtlanan öğrenciler kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız. (Kaydı tamamlanan adayların Durum bilgisi: “Aktif”, Durum Detayı: “Kayıt Yenilemedi” olarak görünecektir.)

 

 1. E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 28 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

E-Devlet üzerinden yapılan elektronik kayda KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile sağlık raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca liseden tek ders sınavına katılacak olanlar, lise mezuniyeti MEB sisteminde görünmeyenler (2008 yılından önce liseden mezun olan öğrenciler), kaydını sildirdiği halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir yükseköğretim kurumunda kaydı görünenler turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik kaydı gerçekleştiremeyeceklerdir.

 

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler E-Devlet üzerinden kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

 

 

 1. EGE ÜNİVERSİTESİ E-KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYIT (Sağlık raporu istenen programlara kayıt/çeşitli nedenlerle E-Devlet üzerinden kayıtlanamayan adayların kayıtları)

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (Kayıt sistemi 28 Ağustos 2023 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 1 Eylül 2023 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

Çeşitli nedenlerle E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştiremeyen adayların üniversitemize gelmeden kayıtlarını gerçekleştirebilmeleri için belge yükleyebilecekleri bir kayıt sistemi oluşturulmuştur.

Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlanacak adayların kayıt işlemlerini

28 Ağustos– 1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre;

 

Heyet/Sağlık raporu istenen programa kayıtlanacaklar;

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp heyet raporunu sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz raporu kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir.

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Sağlık raporunu kayıt tarihlerinde temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçesini, belge türlerinden “Heyet Raporu”nu seçerek imzalı bir şekilde yüklemeleri ve listeye ekle butonuna basmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları şartlı olarak yapılacak ve dilekçede belirtilen süre içerisinde (15 Eylül 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar) belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Ulaştırmayanlar hakkında kayıt silme işlemi uygulanacaktır.

Heyet/Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi için tıklayınız.

 

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların 28 Ağustos–1 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 (Açıköğretim lisesi öğrencilerinin 31 Ocak 2024)   tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

 

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamadığı için (2008 yılından önce liseden mezun olan öğrenciler) E-devlet sistemi üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak mezuniyet belgelerini yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramayacaklardır. Ancak bu durumdaki adaylar üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ve geçici kayıt dilekçesi ile 28 Ağustos–1 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.   28 Ağustos–1 Eylül 2023 tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Buna göre bu durumdaki adayların üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 29.12.2023 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımayan adaylar “kaydını sildirdiğine ilişkin”, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 1. ÜNİVERSİTEDE YÜZYÜZE KAYIT

E-devlet üzerinden veya Üniversitemiz E-Kayıt Sistemi üzerinden herhangi bir sebeple kaydını gerçekleştiremeyen adaylar aşağıda yer alan kayıt belgeleri ile birlikte 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Binası’na bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

 1. KESİN KAYIT BELGELERİ

 

 • 2008 yılından önce liseden mezun olan öğrenciler için lise diploması/mezuniyet belgesi

 

 • Okullarında staj/tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayan öğrenciler için staj / tek ders / bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge

 

 • Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar için sağlık/heyet raporu/Adli Sicil Kaydı

-Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programına kayıtlanacak tüm adayların;

- TC vatandaşı olması,

- Su Altı Teknolojisi Programına kayıt olacak öğrencilerin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinin Yeterlik Eğitim Standartları ile Sağlık Kuralları kısımlarında yer alan yasal koşulları sağlamaları gerekmektedir.

-Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

DİKKAT: Sualtı Teknolojisi Programı için sözlü mülakat ve kayıtlar 28 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

 

 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların;

- TC vatandaşı olması,

- Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

 • DİKKAT: Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için sözlü mülakat sınavları ve kayıtlar 28 Ağustos ve 1 Eylül 2023 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde mesai saatlerinde yapılacaktır.

 

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2023 YKS Kılavuzu Bk. 10 maddesi gereği)

 -Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2023 YKS Kılavuzu Bk. 10 maddesi gereği)

 • KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

E-Devlet şifresi olan KKTC uyruklu adaylar üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını  gerçekleştirebileceklerdir.

E-Devlet şifresi olmayan KKTC uyruklu adaylar 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Üniversitemize aşağıdaki belgeleri teslim ederek kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için ilgili sağlık raporu (aslı)

 

 1.  YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI SEVİYE TESPİT/MUAFİYET SINAVI

 

 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu Fakülte, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları:

 

 • Edebiyat Fakültesi (Psikoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce ve Almanca Mütercim-Tercümanlık)
 • Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Deri Mühendisliği)
 • Fen Fakültesi (Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyokimya, Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Matematik, Matematik (İ.Ö.)
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, İktisat (İ.Ö.)
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
 • Havacılık Meslek Yüksekokulu (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi)
 • Çeşme Turizm Fakültesi (Turizm Rehberliği)
 • Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu (Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü)

İngilizce ve Almanca Hazırlık sınıflarının muafiyet ve seviye tespit sınavları 6 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 10.00 ‘da tek oturum olarak yüz yüze yapılacaktır. Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavına girmek zorunludur. Bu sınavda 70 ve üzeri not alan öğrenciler Hazırlık sınıfından muaf olur ve kayıtlı oldukları bölümlerde eğitim-öğretime başlarlar. 70’in altında not alanlar ise Hazırlık sınıfına kayıtlanırlar. Bu öğrencilerin yıl içinde düzeylerine göre yerleştirileceği gruplar, muafiyet ve seviye tespit sınavında aldıkları nota göre belirlenir. Bu yüzden, sınavda öğrencilerin sadece doğru bildiklerinden emin oldukları soruları cevaplamaları son derece önemlidir. Muafiyet ve Seviye Tespit Sınavı;  Dil Bilgisi, Okuma ve Yazma Becerilerini içeren üç bölümden oluşmaktadır. Sınavla ilgili bilgiye (sınav yeri ve diğer detaylar) http://ydy.ege.edu.tr linkinden,  örnek sınavlara ise https://ydy.ege.edu.tr/tr-1373/sinav_ornekleri.html linkinden ulaşılabilir.

 

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümü, Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Mütercim-Tercümanlık bölümleri öğrencileri 1.oturumda dil bilgisi ve okuma becerileri, 2.oturumda dinleme ve yazma, 3. oturumda ise konuşma sınavını alırlar. Sınavlar ilgili ayrıntılı bilgiye (sınav yeri ve diğer detaylar) http://ydy.ege.edu.tr linkinden ve örnek sınava https://ydy.ege.edu.tr/tr-1373/sinav_ornekleri.html linkinden ulaşılabilir.
 • Kayıt işlemlerinizi yaptırdığınızda, (eğer zorunlu Hazırlık sınıfı öğrencisi iseniz) sistem sizi otomatik olarak sınava kayıtlayacaktır. Sınava öğrenci kimliğiniz ile geliniz. Henüz öğrenci kimliğinizi edinmemişseniz e-Devlet Kapısını kullanarak alacağınız öğrenci belgesi ve resimli bir kimlikle geliniz.
 • Duyurularla ilgili olarak Yabancı Diller Yüksekokulu resmi internet sitesini ya da resmi sosyal medya hesaplarını aşağıdaki linklerden kontrol ediniz.

http://ydy.ege.edu.tr

https://www.facebook.com/egeyabancidiller

https://instagram.com/egeydy

 

 • 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılında Hazırlık sınıfının isteğe bağlı olduğu Fakülte, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları:

 

 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi
 • Tıp Fakültesi
 • Edebiyat Fakültesi (Coğrafya, Felsefe, KlasikArkeoloji, Protohistorya ve ÖnAsya Arkeolojisi, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji)
 • Eğitim Fakültesi (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi  Öğretmenliği, Sınıf  Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği)
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon)
 • Su Ürünleri Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama,Tarla Bitkileri,Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni)
 • Çeşme Turizm Fakültesi (Turizm İşletmeciliği)
 • İletişim Fakültesi (Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım,  Radyo,Televizyon ve Sinema, Reklamcılık)
 • Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu (Deniz Ulaştırma ve İşletme, Su Altı Teknolojisi )
 • Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Görsel İletişim Tasarımı)
 • Ege Meslek Yüksekokulu (Mekatronik (Erkek),Mekatronik (Kız))
 • Emel Akın Meslek Yüksekokulu (Moda Tasarımı, Tekstil Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi)

 

 • İsteğe bağlı Hazırlık sınıfına kaydolabilecek öğrenci sayıları Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek olan kontenjanla sınırlıdır. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin kayıt döneminde http://ydy.ege.edu.tr web sitemizde yayınlanacak olan başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.
 • İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfına kontenjan dahilinde devam edebilecek öğrenciler belirlendikten sonra ilgili liste web sitemizde (http://ydy.ege.edu.tr) yayınlanacaktır. Bu listede adı yer alan öğrenciler 6 Eylül 2023 Çarşamba günü yüz yüze yapılacak olan Muafiyet ve Seviye Tespit sınavına sadece “seviye belirleme” amacıyla girmek zorundadırlar. Kontenjana dahil edilemeyen ve listede adı olmayan öğrenciler yukarıda sözü edilen sınava kesinlikle katılamazlar. Ayrıca kontenjana dahil olup, isteğe bağlı hazırlık sınıfı okuma hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerin, Güz dönemi ekle-sil haftasına kadar öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.
 • Öğrencilerin düzeyleri bu sınavda aldıkları notlarla belirlenir. Zorunlu Hazırlık öğrencilerinin tabi olduğu kurallar bu grup öğrenciler için de geçerlidir. Hazırlık eğitimi 1 yıldır. Derslere % 85 devam zorunluluğu vardır. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfında bir yılın sonunda başarılı olan öğrenciler bölümlerinde 1. sınıfa başlarlar ve 1. sınıfta verilen Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olurlar. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfında bir yılın sonunda başarısız olan öğrenciler Hazırlık sınıfına tekrar devam edemez, bölümlerinde 1. sınıfa başlarlar ve mezun oluncaya kadar Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini vermekle yükümlüdürler.

 

ORTAK ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ (Yabancı Dil I/Yabancı Dil II):

 

 • Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının bölümlerinde Hazırlık sınıfı zorunlu olmayan ve kendi istekleriyle Hazırlık sınıfına kayıtlanmak istemeyen ve isteğe bağlı İngilizce Hazırlık kontenjanına dahil edilemeyen öğrenciler 1. sınıfa kayıtlanırlar. 1. sınıfta Güz döneminde alacakları Yabancı Dil I ve Bahar döneminde alacakları Yabancı Dil II dersinden muaf olabilmek için Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının güz dönem başlangıcında ekle-sil haftasını takiben muafiyet sınavına girerler. Bu sınavlardan muaf olma notu 60’dır. Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II muafiyet sınavlarından başarılı olamayan öğrenciler her yarıyılda bu dersleri almakla yükümlüdürler.

 

C.  ÖĞRENCİ KÖYÜ

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü, öğrencilerimize eğitimleri süresince huzurlu, güvenli, rahat, eğlenceli, sağlıklı ve çağdaş bir ortam sunmaktadır. EÜ Öğrenci Köyü, Ege Üniversitesi Kampüsünün içinde,  hastaneye 100 metre, ilçe merkezine 2 kilometre ve havalimanına 20 kilometre mesafelik konumuyla öğrencilerimize ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

Ege Üniversitesini yeni kazanan ve kaydını yaptıran öğrencilerimizden EÜ Öğrenci Köyü’nde kalmak isteyenler, 28 Ağustos-01 Eylül 2023 tarihleri arasında http://ogrkoyu.ege.edu.tr/basvuru.php  linkinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvuru sonuçları, Ege Üniversitesi kayıtlarının tamamlanmasından sonra, EÜ Öğrenci Köyü web sayfasında duyurulacaktır. Alınacak öğrenciler, bölüm bazında üniversite giriş puanına göre sıralanarak belirlenmektedir. Öğrenci Köyü web sayfasında duyurulan listede ismi yer alan öğrenciler, istenen belgeleri e-posta ile göndererek kayıt yaptıracaklardır. Yeni kazanan öğrenciler için kesinlikle elden başvuru kabul edilmeyecektir. Üniversite giriş puanı temel ölçüttür ve her bölüm kendi içinde sıralanmaktadır.

ÖNEMLİ UYARI:  EÜ Öğrenci Köyü’nde konaklamaya hak kazanan ve kayıt yaptıran öğrencilerin konaklama süresi, 2023-2024 Öğretim Yılının (Akademik Takvimin) sonuna kadardır. Öğrenciler sonraki dönem için, yurt kayıt yenilemesini yaparak kalmaya devam edebilirler.

 

 EÜ Öğrenci Köyü web adresi: https://ogrencikoyu.ege.edu.tr

 

 1. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ

 

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

E. DERS KAYDI İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

F. EĞİTİM ÖĞRETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 

2023/2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT TAKVİMİ

Kayıtlar yoğunluk ve beklemeleri engellemek amacıyla programlara göre günlere ayrılmış olup tüm öğrenciler için 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecektir. Geçerli bir mazeret olmaması halinde kayıt takviminde belirtilen tarihlere uyulması önemle rica olunur.

28 Ağustos Pazartesi

Edebiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Birgivi İslami İlimler Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Moda ve Tasarım Yüksekokulu

Emel Akın Meslek Yüksekokulu

Urla denizcilik Meslek Yüksekokulu

29 Ağustos Salı

Mühendislik Fakültesi

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Aliağa Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu

Urla denizcilik Meslek Yüksekokulu

31 Ağustos Perşembe

Fen Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Ege Meslek Yüksekokulu

Urla denizcilik Meslek Yüksekokulu

1 Eylül Cuma

Tıp Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Çeşme Turizm Fakültesi

Bergama Meslek Yüksekokulu

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

Bayındır Meslek Yüksekokulu

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Eczacılık Fakültesi

Urla denizcilik Meslek Yüksekokulu


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ