Çerez Örnek

2023-2024 GÜZ LİSANSÜSTÜ MAZERET KAYIT İŞLEMLERİ

 

Kayıt Tarihleri: 26.07.2023-13.10.2023 (Kayıt sistemi 13.10.2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar açık olacaktır.)

Lisansüstü programlarına mazeretli kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi e-kayıt sistemi üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapıp kayıt için istenilen belgeleri sisteme yüklemek suretiyle “kaydı tamamla” butonuna basarak kayıt başvurusunu gerçekleştirebileceklerdir.

Kayıt başvuruları/belgeleri kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve adayların mezuniyet ve/veya ikinci öğrencilik durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol edilerek durumu kayda uygun olan adayların kayıtları gerçekleştirilecektir.

Adaylar kayıt başvurularını yaptıktan sonra kayıtlanma durumunu e-kayıt sistemi üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adayların durumları kayda uygun olmaması veya eksik/hatalı belge yüklemeleri halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecek ve kayıtları gerçekleşmeyecektir. Kayıt başvuruları düzenlemeye verilen adaylar açıklamada yer alan sorunu gidermek suretiyle kayıt tarihlerinde e-kayıt sistemine girerek yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

 

Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerin kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

 

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

  • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),
  • Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi.

 

Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

  • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyenler
  • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar (Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklar hariç)

Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

Elektronik kayıt yapanlardan Enstitüye beyan ettiği lisans/yüksek lisans programından mezun olmadığı tespit edilen veya
lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliğinin 35-(6).maddesine göre "Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereği tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtta tezsiz program haricinde herhangi bir üniversitede lisansüstü kaydı olduğu tespit edilenlerin kayıtları iptal edilecek ve yanlış beyan nedeniyle haklarında cezai işlem uygulanacaktır.

 

Elektronik Kayda Dahil Edilmeyen Durumlara İlişkin Açıklama

  • Lisans/Yüksek Lisans mezuniyeti YÖKSİS üzerinden görüntülenemeyen adaylar mezun oldukları üniversiteye başvurarak mezuniyetlerini YÖKSİS’e işletmeleri ve kayıt tarihlerinde e-kayıt sisteminden kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Mezuniyetlerini YÖKSİS’e işletmeyenlerin kayıtları yapılmayacaktır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans haricinde herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı olanlar, Üniversitemizde tezsiz veya uzaktan öğretim programına kayıtlanacaklarsa elektronik kayıt yapabileceklerdir. Üniversitemizde tezli yüksek lisans/doktora programına kayıtlanacaklar ise kayıtlı oldukları diğer tezli yüksek lisans/doktora programından kayıtlarını sildirmeleri, YÖKSİS’e işletmeleri ve e-kayıt sisteminden kayıt işlemini tamamlamaları gerekmektedir. 

 

Kontenjana Bağlı Açılacak Tezsiz Yüksek Lisans ve Uzaktan Öğretim Programlarına Kayıt

Tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarının asgari ve azami aday sayıları Enstitü Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Üniversitemiz Senatosunca onaylanır. Kontenjan sınırlaması olan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarında eğitim alınabilmesi programın açılması için belirlenen asgari aday sayısına ulaşılmasına bağlıdır.

Aşağıda yer alan tezsiz yüksek lisans ve uzaktan öğretim programlarına başvuran ve mülakatta başarılı olup kayıt hakkı kazanan adayların ilan edilen dönemlik öğrenim ücretlerini yatırarak kayıt tarihlerinde elektronik kayıt  (ön kayıt) işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Adaylar öğrenim ücretini HALK BANKASI’nın herhangi bir şubesinden ya da ATM’sinden 11 haneli öğrenci numaralarını bildirerek veya kimlik.ege.edu.tr adresinden “Harç Bilgileri Görüntüleme” menüsünden yatırabileceklerdir. Adaylar öğrenci numaralarını e-kayıt sisteminden öğrenebileceklerdir. Dönemlik öğrenim ücretini yatırmayan adaylar kayıt başvurusunu gerçekleştiremeyeceklerdir.

Ön kayıt müracaatı yapan aday sayısının programın açılması için ilan edilen asgari aday sayısına ulaşması durumunda adayların Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemine ön kayıtları yapılır. Lisansüstü ekle-sil işlem tarihlerinin bitiminde, ders kaydını yapan öğrenci sayısının, programın açılması için gereken asgari sayıya ulaşıldığının saptanması ile programa ön kaydını yaptırarak ders kaydı yapan tüm öğrencilerin kayıtları kesinleşmiş olur.

Kontenjana bağlı açılacak tezsiz programlar ve dönemlik öğrenim ücretleri için tıklayınız.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: T.C. Uyruklu adaylar, çift uyruklu olup uyruklarından biri T.C. olan adaylar ile K.K.T.C. Uyruklu adaylar e-Devlet şifresine sahip olmaları halinde elektronik kayıt yapabileceklerdir. e-Devlet şifresi alamadığı için elektronik kayıt yapamayan adayların öğrenci işleri daire başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.

Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Askerlik sevk tehiri lisansüstü programlar için öğrencilerin talebi üzerine yapılmaktadır. Askerlik sevk tehir işlemlerinin üniversitemizce yürütülmesini talep eden erkek öğrenciler askerlik tecil dilekçesini doldurarak imzalı bir şekilde cetin.baysoy@ege.edu.tr ve kayit@mail.ege.edu.tr e-posta adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

Askerlik Tecil Dilekçesi için tıklayınız.

Kayıt Yenileme (Ders kaydı)  İşlemleri

Kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Enstitünün güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme (Ders kaydı) tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ