canlı destek

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başlangıç Tarihi ve Süreci

 

 1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının basın açıklaması ile Kahramanmaraş merkezli 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen deprem nedeniyle tüm yükseköğretim kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 09.02.2023 tarihli ve E-75850160-301.01.01-10573 sayılı 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle eğitim öğretim süreci konulu yazısında belirtilen hususları Üniversitemiz Senatosunun 10 Şubat 2023 Tarihli ve 5/1 sayılı toplantısında görüşülmüştür.  Yapılan görüşmelerden sonra;
 1. Üniversitemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin Üniversitemiz programlarında genel itibariyle 06 Şubat 2023 tarihinde başladığı da dikkate alınarak kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilerin bu işlemlerinin geçerli sayılmasına,
 2. Kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeyen öğrenciler için de kayıt yenileme işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açıklanacak açılış tarihine kadar gerçekleştirilebilmesine,
 3. Pedagojik formasyon başvuruları için son başvuru tarihinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca açıklanacak açılış tarihine kadar uzatılmasına,
 4. Ek sınavlar, tek ders sınavları gibi sınavların ilan edilen tarihlerde başvurmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilmesi, başvurmayan ya da sınava giremeyen öğrenciler için de eğitimin başladığı ilk hafta içinde gerçekleştirilecek şekilde birimlerce planlanmasına,
 5. Halihazırda  bahar  dönemini  başlatmış  ve  eğitim  ve  öğretime  devam  eden Tıp Fakültesinde; intörn dönemi dışındaki sınıflarda 13-17 Şubat tarihleri arasında eğitime bir hafta ara verilmesine, 20 Şubat 2023 tarihinde eğitim öğretim programına 2022-2023 eğitim takviminde belirtildiği şekilde devam edilmesine,

1. Ara verilen 13-17 Şubat tarihleri için; 1. sınıfların teorik derslerine mevcut teams kayıtlarından asenkron çevrimiçi ulaşmalarına, uygulamalı eğitimlerin Blok Yürütme Kurulları tarafından sonraki haftalarda telafilerinin planlanmasına,

2. Ara verilen 13-17 Şubat tarihleri için; 2. sınıfların Blok Sınavı haftasında olmaları nedeniyle tüm sınavlarının 27 Şubat-03 Mart 2023 tarihleri arasında yapılmasına, Blok içerisinde yer alan ÖÇM uygulamaları telafisinin ÖÇM komisyonu tarafından planlanmasına,

3. Ara verilen 13-17 Şubat tarihleri için; 3. sınıfların teorik derslerine mevcut teams kayıtlarından asenkron çevrimiçi ulaşmalarına, uygulamalı eğitimlerin Blok Yürütme Kurulları tarafından sonraki haftalarda telafilerinin planlanmasına,

4. Ara verilen 13-17 Şubat tarihleri için; 4 ve 5. sınıfların teorik derslerine mevcut teams kayıtlarından asenkron çevrimiçi ulaşmalarına, uygulamalı eğitimlerin Staj Bloğu Yürütme Kurulları tarafından sonraki haftalarda telafilerinin planlanmasına, 10-17 Şubat 2023 tarihlerindeki klinik rotasyon sınavlarına öğrencilerin anabilim dallarının planlamaları doğrultusunda bir sonraki rotasyon döneminde yapılacak sınava veya anabilim dalının bildireceği takvime göre girebilmelerine,

5. Ertelenen Gelişim sınavının Gelişim Sınavı Komisyonu tarafından sınav tarihinin yeniden belirlenmesine,

 1.  Halihazırda  bahar  dönemini  başlatmış  ve  eğitim  ve  öğretime  devam  eden Diş Hekimliği Fakültesinde;

1-Tüm teorik derslerin 20.02.2023 tarihinde başlatılmasına, akademik takvime göre 1 hafta boyunca yapılamayan teorik derslerin eğitim süresi içerisinde telafisinin yapılmasına,

2- 1.ve 2. Sınıf preklinik eğitimlerinin 20 Şubat 2023 tarihinde başlatılmasına ve 1 hafta boyunca yapılamayan uygulamalı derslerin eğitim süresi içerisinde telafisinin yapılmasına,

3-  3. Sınıf klinik gözlem eğitimlerinin 20 Şubat 2023 tarihinde başlatılmasına ve 1 hafta boyunca yapılamayan uygulamaların dönem arasında ilan edilen klinik döngülerde değişiklik olmadan eğitim süresi içerisinde telafisinin yapılmasına,

4- 4. Sınıfların klinik eğitimine 1 hafta ara verilmesine ve 20 Şubat 2023 tarihinde başlatılmasına, halihazırda içinde bulundukları 5 haftalık klinik eğitimlerini 4 haftada tamamlamalarına ve istenen zorunlu işlerin süre göz önünde bulundurularak ilgili Anabilim Dalları tarafından yeniden değerlendirilmesine,

5- Halihazırda bahar dönemine başlamış olan 5. Sınıf öğrencilerinin klinik eğitimlerine devam etmelerine, bölgede ikame eden veya 1. Derece yakınları etkilenmiş olan 5. Sınıf öğrencilerinin dilekçe ile bildirmeleri halinde 20 Şubat 2023 tarihine kadar izinli sayılmalarına ve gerekli kolaylığın sağlanmasına

 1. Halihazırda  bahar  dönemini  başlatmış  ve  eğitim  ve  öğretime  devam  eden Hemşirelik Fakültesinde;
 1. 1, 2 ve 3. Sınıfların 2022-2023 Eğitim Yılı Bahar Yarıyılı eğitim ve öğretiminin başlamaması nedeniyle yapılacak ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak ertelenmesine;
 2.  06 Şubat 2023 tarihinde 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar yarıyılı eğitim ve öğretimine başlamış olan 4. Sınıf öğrencilerimizin eğitim ve öğretimine devam etmesine ayrıca; Üniversitemiz Senatosu'nun 08.02.2023 tarihli ve 4/1 sayılı kararı gereği Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Adana, Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Osmaniye'de yaşayan ve üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimize Ege Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri daire Başkanlığından gelen 09.02.2023 tarih ve E.1130430 sayılı yazı doğrultusunda 06 - 17 Şubat 2023 tarihleri arasında sınav ve devam konularında gerekli kolaylığın sağlanmasına, belirtilen tarihten sonra bu bölgelerdeki öğrencilerin durumlarının, alınacak olan yeni kararlara göre yeniden değerlendirilmesine,

 

 1. Halihazırda  bahar  dönemini  başlatmış  ve  eğitim  ve  öğretime  devam  eden Çeşme Turizm Fakültesinde 2022-2023 bahar dönemi eğitimine ara verilmesine karar verilmiştir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ