canlı destek

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNE BAŞVURACAK ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.01.2023 tarihli ve E-75850160-104.01.07.01-260 sayılı ve  24.01.2023 tarihli ve E-75850160-104.01.07.01-6264 sayılı Pedagojik Formasyon Eğitimi konulu yazıları çerçevesinde, Üniversitemizde yapılacak pedagojik formasyon uygulaması Üniversitemiz Senatosunun 31 Ocak 2023 tarihli kararı ile kabul edilmiştir.

 BAŞVURU:

Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nın ekinde yer alan öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlardaki fakültelerde/yüksekokullarda bu alanlar için;

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında,  sadece son sınıf öğrencileri başvurularını aşağıdaki formlardan kendilerine uygun olanı doldurmak suretiyle 06-17 Şubat 2023 tarihlerinde ilgili akademik birimlere yapabileceklerdir.

42 kredi içinde öğrenciler için başvuru formu

42+3 kredi kapsamında başvuran öğrenciler için başvuru formu

2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren üçüncü  yarıyıldan  başlamak üzere öğrenciler pedagojik formasyon derslerini alabileceklerdir.

DERS KAYDI:

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon derslerine kayıtlanacak son sınıf öğrencileri pedagojik formasyon derslerini 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı, 2022-2023 yaz okulu ve 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir.

 

2022-2023 BAHAR YARIYILI:

DERSİN ADI                               T   U   K         AKTS       Dersin Veriliş Şekli

Eğitime Giriş                                 3   0    3           4          Uzaktan (Asenkron)

Eğitim Psikolojisi                          3   0     3          4          Uzaktan (Asenkron)

 

2022-2023 YAZ OKULU:

DERSİN ADI                               T   U   K         AKTS     Dersin Veriliş Şekli

Öğretim İlke ve Yöntemleri (*)    3   0     3          4          Yüz yüze

Sınıf Yönetimi       (*)                   2   0     2          3          Yüz yüze

Özel Öğretim Yöntemleri (*)        3   0     3          4          Yüz yüze

 (*) Bu dersler yaz okulunda, üniversitemiz öğrencilerine ücretsiz olarak verilecektir.

2023-2024 GÜZ YARIYILI:

DERSİN ADI                                          T    U   K   AKTS       Dersin Veriliş Şekli

Rehberlik ve Özel Eğitim                         3    0    3     4           Uzaktan (Asenkron)

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme          3    0    3     4          Uzaktan (Asenkron)

Öğretim Teknolojileri                                2    0    2     3          Yüz yüze

Öğretmenlik Uygulaması                          1    8    5    10         Yüz yüze

 

YAZ OKULU:

Pedagojik formasyon eğitimi alan son sınıf öğrencileri, 2022-2023 Yaz Okulu kapsamında 7 haftalık eğitim ile 3 ders alabileceklerdir.

DERS MUAFİYETİ:

Öğrenciler, Öğretmenlik Uygulaması dersi hariç diğer pedagojik formasyon eğitimi dersleri için kayıtlı oldukları birimin öğrenci işleri bürolarına muafiyet başvurusunda bulunabilecek, muafiyet işlemleri ilgili birimlerin Yönetim Kurullarınca değerlendirilecektir.

KREDİ SINIRI:

2022-2023 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılında pedagojik formasyon derslerine kayıtlanacak son sınıf öğrencileri için; Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 23. Maddesi 9. Bendine göre en fazla 42 AKTS alabilme sınırının arttırılması, en çok üç ders eklenecek şekilde ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilebilecektir.

 

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ