Çerez Örnek

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonucu Kayıt İşlemleri

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıflarında Başarısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğretim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonucu üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 09 - 21 Aralık 2022 tarihleri arasında Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kesin kayıt için gerekli belgeleri yüklemek suretiyle gerçekleştireceklerdir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (Kayıt sistemi 9 Aralık 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 21 Aralık 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.  Kazanan öğrencilerin verileri henüz üniversitelere iletilmemiş olup veriler Üniversitemize iletildiği andan itibaren elektronik kayıt sistemi açılacaktır.)

 

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

  • Lise diplomasının örneği

 

  • DGS ile yerleşen öğrenciler için  Ön Lisans Diplomasının örneği  

 

  • Sağlık raporu istenen programa kayıtlanacak ve Sağlık raporunu temin edemeyen öğrenciler için şartlı kayıt dilekçesi

 

Aşağıda belirtilen programlara kayıtlanacak adaylardan sağlık raporu istenecektir.

-Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların

Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların;

 -TC vatandaşı olması,

-Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

DİKKAT: Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için sözlü mülakat sınavları Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.

 

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu görüntüleyebileceklerdir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmesi gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

Ders Kaydı İşlemleri

Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ