Çerez Örnek

Azami Süre Sonunda Kaydı Silinenlerin Af Başvuruları

 

2547 Sayılı Kanun'un 44'üncü maddesi "c" fıkrası uyarınca dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin yükseköğretim kurumları tarafından 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişikleri kesilmesi gerekirken bu tarihten sonra ilişiklerinin kesilmesi için karar alarak ilişik kesilme işleminin tamamlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna isimleri bildirilen öğrenciler ile 5 Temmuz 2022 tarihinden önce anılan maddede tanımlanan azami öğrenim süresini tamamlamaları nedeniyle ilişikleri kesilmesi gerekirken COVID-19 Salgını nedeniyle 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı ile verilen sınav haklarını kullandıklarından ilişikleri 5 Temmuz 2022 tarihinden sonra kesilen öğrenciler 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren Üniversitemizin ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna 30 gün içinde başvurmaları halinde 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanun'a eklenen Geçici Madde 83 hükümlerinden yararlanabileceklerdir.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 7 Kasım 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 6 Aralık 2022

Son Kayıt Tarihi: 3 Şubat 2023

Başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye Daire Başkanlığımızın internet adresinde yer alan https://oidb.ege.edu.tr/h-15764/7417_sayili_af_kanunu_basvuru_ve_kayit_duyurusu.html link üzerinden erişilebilecektir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ