Çerez Örnek

2022 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ

 

2022 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ek Yerleştirme sonucuna göre Üniversitemize yerleşen adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 19 - 20 Ekim 2022 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

 

 

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler Üniversitemize kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız.

https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden kayıtlarını gerçekleştiren adayların kayıt için ayrıca Üniversitemize gelmeleri veya Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıt yapmaları gerekmemektedir.

 

 

Çeşitli Nedenlerle E-Devlet Üzerinden Kayıtlanamayan Adayların Kayıtları

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden 19 - 24 Ekim 2022 saat 17:00’ye kadar ön lisans diploması/mezuniyet belgesini yüklemek suretiyle kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. Yüklenen ön lisans mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

Üniversitemiz E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (Kayıt sistemi 19 Ekim 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 24 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)         

Üniversitemizin elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını gerçekleştiren adayların kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

 

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmeleri ve durumlarını YÖKSİS’te güncelletmeleri gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

AÇIKLAMA: “2022 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2022 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabileceklerine” ilişkin 03/08/2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara göre söz konusu öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar mezun olmaları halinde kayıt yapabileceklerdir. Söz konusu öğrencilerin Mezuniyet Belgesi/Diploma ile birlikte belirtilen tarihe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

E-Devlet şifresi olan KKTC uyruklu adaylar Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecektir.

E-Devlet şifresi olmayan KKTC uyruklu adaylar 19 - 24 Ekim 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıdaki belgeleri teslim ederek kayıtlarını tamamlayacaklardır.

  • Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
  • Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
  • İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)
  • Ön lisans diploması/Mezuniyet belgesi (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

 

İntibak İşlemleri:

 

İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra transkript ve ders içeriklerinin öğrenciler tarafından ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Hazırlık Sınıfı ile İlgili Açıklama:

    

Kayıtlandıkları programda zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan öğrenciler yabancı dil muafiyet sınavı ile ilgili bilgilere Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabileceklerdir. 

 

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler gerekli bilgilere Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabileceklerdir. 

 

 

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri:

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Fakülte Öğrenci İşleri Bürosundan teslim alabileceklerdir.

 

Ders Kaydı İşlemleri:

 

Kaydını tamamlayan öğrencilerin ders kaydı ile ilgili bilgiler için ilgili Fakülte Öğrenci İşlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ