Çerez Örnek

ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrasında;  “…Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir…” denilmektedir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlarda hazırlık sınıfında 2 yıl boyunca kayıtlı olan ve başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinmektedir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan tüm programlar için başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencilere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilecektir.

Türkçe programa yerleşip daha sonraki sınav haklarından başarılı olan öğrenciler talep etmeleri halinde Türkçe programdan kaydını sildirerek yabancı dilde eğitim veren programa kayıtlanabilecektir.

Başvurular 10– 14 Ekim 2022 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden açılacak başvuru ekranından yapılacaktır.

Başvuru için tıklayınız. (Başvuru sayfası 10 Ekim 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak olup 14 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

3 sınav hakkını kullanacaklar için yapılacak ilk sınav 18 Ekim 2022 tarihinde yüzyüze yapılacaktır.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunun ydy.ege.edu.tr sayfasından erişilebilecektir.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ