Çerez Örnek

2022 SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Adaylar Üniversitemize kayıt için söz konusu kayıt şekillerinden herhangi birini seçerek kayıtlanabileceklerdir.

1) E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt (30 Eylül-5 Ekim 2022 tarihleri arasında)

2) Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıt (30 Eylül-7 Ekim 2022 tarihleri arasında)

  1. E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

 

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 30 Eylül-5 Ekim 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir.

 

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler Üniversitemize kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız.

  1. EGE ÜNİVERSİTESİ E-KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYIT

Üniversitemiz E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (Kayıt sistemi 30 Eylül 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 7 Ekim 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

NOT: E-Devlet Üzerinden veya Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi üzerinden kayıt yapan öğrencilerin Üniversitemize ayrıca kayıt için gelmelerine veya kayıt belgeleri teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler “E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.” linkinden  Üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp aşağıda belirtilen belgeleri yükleyip “kaydı tamamla” butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayacaklardır. Yüklenen ilgili belgelerin uygunluğu kayıt personeli tarafından kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır.

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

- Ön lisans diploması/mezuniyet belgesi

- Fotoğraf (Fotoğrafın jpeg formatında olması gerekmektedir)

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu görüntüleyebileceklerdir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmesi gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını kayıtlandıkları Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

Ders Kaydı İşlemleri

 

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrencilerin ders kaydı işlemleri için ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Büroları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ