Çerez Örnek

2022 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize kayıt işlemleri iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Adaylar Üniversitemize kayıt için söz konusu kayıt şekillerinden herhangi birini seçerek kayıtlanabileceklerdir.

1) E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt (25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında)

2) Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi Üzerinden Kayıt (26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında)

NOT: E-Devlet Üzerinden Elektronik Kayıt veya Ege Üniversitesi E-Kayıt Sistemi Üzerinden kayıt yapan öğrencilerin Üniversitemize ayrıca kayıt için gelmelerine veya kayıt belgeleri teslim etmelerine gerek bulunmamaktadır.  

  1. E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT

 

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Zorunlu nedenlerle elektronik kaydını tamamlayamayan öğrenciler Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir.

E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız.

 

E-Devlet kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabileceklerdir. Bu belge öğrenci belgesi niteliğinde bir belge olmayıp ders kaydını tamamlayan öğrenciler öğrenci belgelerini https://www.turkiye.gov.tr web adresinden veya kayıtlı olunan Üniversitenin öğrenci işleri bürolarından temin edebileceklerdir.

 

 

 

  1. EGE ÜNİVERSİTESİ E-KAYIT SİSTEMİ ÜZERİNDEN KAYIT (SAĞLIK RAPORU İSTENEN PROGRAMLARA KAYIT/ÇEŞİTLİ NEDENLERLE E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYITLANAMAYAN ADAYLARIN KAYITLARI)

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. (Kayıt sistemi 26 Eylül 2022 tarihinde saat 08.00’de açılacak ve 30 Eylül 2022 tarihinde saat 17.00’de kapanacaktır.)

Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik kayda KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar ile heyet raporu istenen programlara yerleşen adaylar dahil edilmemiştir. Ayrıca liseden tek ders sınavına katılacak olanlar, lise mezuniyeti MEB sisteminde görünmeyenler, kaydını sildirdiği halde YÖKSİS’te aynı düzeyde bir yükseköğretim kurumunda kaydı görünenler turkiye.gov.tr sayfasından yapılan elektronik kaydı yapamayacaklardır. Belirtilen durumdaki adayların üniversitemize gelmeden kayıtlarını gerçekleştirebilmeleri için belge yükleyebilecekleri bir kayıt sistemi oluşturulmuştur.

Üniversitemiz elektronik kayıt sistemi üzerinden kayıtlanacak adayların kayıt işlemlerini 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında tamamlamaları gerekmektedir. Buna göre;

 

Heyet/Sağlık raporu istenen programa kayıtlanacaklar;

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp heyet raporunu sisteme ekleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz raporu kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir.

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Sağlık raporunu kayıt tarihlerinde temin edemeyenlerin aşağıdaki şartlı kayıt dilekçesini belge türlerinden “Heyet Raporu”nu seçerek imzalı bir şekilde yüklemeleri ve listeye ekle butonuna basmaları gerekmektedir. Belgesi eksik olan öğrencilerin kayıtları şartlı olarak yapılacak ve dilekçede belirtilen süre içerisinde (14 Ekim 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar) belgelerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Ulaştırmayanlar hakkında kayıt silme işlemi uygulanacaktır.

Heyet/Sağlık raporunu temin edemeyenler için şartlı kayıt dilekçesi için tıklayınız.

 

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların 26-30 Eylül 2022  tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 30.12.2022 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

 

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamadığı için E-devlet sistemi üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak mezuniyet belgelerini yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Kılavuzlarda yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramayacaklardır. Ancak bu durumdaki adaylar üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ve geçici kayıt dilekçesi ile 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.  26-30 Eylül 2022  tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Buna göre bu durumdaki adayların üniversitelerinden alacakları “mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına gireceklerine ilişkin belge” ile aşağıda yer alan geçici kayıt dilekçesini E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Geçici kayıt dilekçesi için tıklayınız.

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 30.12.2022 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımayan adaylar “kaydını sildirdiğine ilişkin”, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

  1. Kesin Kayıt Belgeleri

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adayların üniversitemiz elektronik kayıt sistemine lise diploması/mezuniyet belgesinin onaylı örneğini yüklemeleri istenecektir. Ayrıca okullarında  staj/tek ders/ bütünleme sınavlarına katılacak olması nedeniyle mezun olamayanların kayıt tarihlerinde (26-30 Eylül 2022 tarihlerinde) staj/tek ders/bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belgeyi üniversitemiz elektronik kayıt sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan sağlık raporu istenecektir.

 

-Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların

Bünyesinde sualtı hekimi bulunduran devlet hastaneleri veya bünyesinde sualtı hekimi bulunduran özel sağlık kuruluşlarından (Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezleri) Su altı adamı olur sağlık raporu almaları gerekmektedir.

 

Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların;

 -TC vatandaşı olması,

-Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,

-Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir."

DİKKAT: Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı için sözlü mülakat sınavları Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulunda yapılacaktır.

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2022 YKS Kılavuzu Bk. 10 maddesi gereği)

 

 -Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2022 YKS Kılavuzu Bk. 10 maddesi gereği)

 

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

 

E-Devlet şifresi olan KKTC uyruklu adaylar üniversitemiz elektronik kayıt sistemi

üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecektir.

E-Devlet şifresi olmayan KKTC uyruklu adaylar 26-30 Eylül 2022 tarihlerinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıdaki belgeleri teslim ederek kayıtlarını tamamlayacaklardır.

- Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)

- İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)

- Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)

- Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için ilgili sağlık raporu (aslı)

Terör örgütlerinin eleman temin etme ve propaganda çalışmalarının engellenmesine yönelik olarak farkındalığı artırmak amacı ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan “El ele güvenli geleceğe projesi kayıt videosu” için tıklayınız.

 

Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri

 

Kayıtlarını gerçekleştiren öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

 

Ders Kaydı İşlemleri

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılmaktadır.

 

Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 

Üniversitemizin zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan programlarına kayıt hakkı kazanan  öğrenciler için düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavı 04.10.2022 tarihinde Tıp Fakültesi Recep Egemen Amfisi'nde saat 10:00'da yapılacaktır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ