Çerez Örnek
canlı destek

2022-2023 GÜZ YARIYILI YANDAL BAŞVURU İŞLEMLERİ

BAŞVURU TARİHLERİ: 25-29 Temmuz 2022

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Tarihi: 2 Ağustos 2022

Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecektir.

Yabancı dil yeterlik sınavına ilişkin ayrıntılı bilgiye Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün http://www.ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir.

                                                    

Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi’nin 8. (1.)(e) maddesinin “Yabancı dil yeterlik sınavını başaramayan öğrenciler zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı programı olan yan dal programlarına kabul edilemez.”  hükmü uyarınca;

Öğretim dili Türkçe programlarda okuyan öğrencilerin, kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara yan dal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

Öğretim dili kısmen yabancı dil olan programlarda okuyan öğrencilerin, tamamen yabancı dilde eğitim veren programlara (Kimya Mühendisliği hariç) yan dal başvurusu yapması durumunda yabancı dil sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular OBYS ( Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi) öğrenci kullanıcı hesapları üzerinden Çift Anadal/Yandal Başvuru sekmesinden yapılacaktır. Ayrıca başvuru belgesi teslim edilmeyecektir.

Öğrencilerin programlara başvuru yapmadan önce başvuru duyurularını, ilgili yönergeleri, başvurmak istedikleri programın katalog bilgilerini (programda yer alan dersler, ön koşullar nedeni ile alınması gereken toplam ders sayısı vb.) ilgili Bölüm Başkanlığının web adresinden incelemeleri önerilir.

Kontenjanlar için tıklayınız.

BAŞVURU KOŞULLARI

- Öğrenci duyurulmuş olan yan dal programına, ana dal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.

- Öğrenci, başvurduğu yarıyıla kadar ana dal diploma programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olmalıdır.

- Genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

- Yan dal programından kendi isteği ile kaydını sildiren bir öğrenci, yeniden aynı programa başvuramaz.

- Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yan dal programına kayıt yaptırabilir.

- Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmamalıdır.

- Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan yan dal programlarına yapılacak olan yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

DEĞERLENDİRME

Başvurular, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Yönergesi” hükümleri çerçevesinde ilgili yönetim kurullarınca 1-5 Ağustos 2022 (Kısmen veya tamamen yabancı dille eğitim veren programlar için bu tarih yabancı dil sınav sonuçlarının ilanı ile başlayacaktır.) tarihleri arasında değerlendirilecektir.

 

SONUÇLAR

Sonuçlar, 9 Ağustos 2022 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı internet sayfasında ilan edilecektir.

KAYITLAR

Asıl kayıtlar : 19-22 Ağustos 2022, yedek kayıt 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili kayıt tarihlerinden önce ayrıca duyuru yapılacaktır.

 

Öğrencilerin kayıt yenileme (ders kaydı) için ilgili Fakülteye müracaat etmeleri gerekmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ