canlı destek

2021 SAĞLIK LİSANS TAMAMLAMA KAYIT İŞLEMLERİ

 

            Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim - Öğretim Yılı Sağlık Alanında Lisans  Tamamlama ile  eğitim görmeye hak kazanan adayların kayıt işlemleri E-Devlet üzerinden 23-28 Eylül 2021 (23:59) tarihleri arasında, Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden 23 Eylül-01 Ekim 2021 (23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

E-Devlet üzerinden kayıtlarını gerçekleştiren adayların kayıt için ayrıca Üniversitemize gelmeleri veya Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmemektedir.

 

Üniversitemiz E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

E-Devlet üzerinden veya Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversitemize kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

 

Kontrol için tıklayınız.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden  üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp aşağıda belirtilen belgeleri yükleyip “kaydı tamamla” butonuna basarak kayıt işlemini tamamlayacaklardır. Yüklenen ilgili belgelerin uygunluğu kayıt personeli tarafından kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır.

Elektronik kayıt yaptıranların kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları veya belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

 

  Kayıt İçin Gerekli Belgeler

- Ön lisans diploması/mezuniyet belgesi

Sisteme eklenen belgeler kayıt personeli tarafından kontrol edilecek ve uygun olmaması halinde açıklama yazılarak düzenlemeye verilecektir. Adaylar birkaç saat içerisinde kayıtlanma durumunu görüntüleyebileceklerdir. Düzenlemeye verilen durumlarda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmesi gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız. linkinden üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

E. Ders Kaydı İşlemleri

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

I. Eğitim Öğretime İlişkin Bilgiler

Üniversitemizde eğitim ve öğretime ilişkin yönetmelik ve yönergelere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın www.oidb.ege.edu.tr sayfasından,

Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin bilgiye www.ydy.ege.edu.tr sayfasından,

Burs, öğrenci toplulukları, sağlık ve spor hizmetleri vb. bilgiye www. http://sksdb.ege.edu.tr sayfasından,

Öğrenci köyüne ilişkin bilgiye http://ogrencikoyu.ege.edu.tr sayfasından erişilebilmektedir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ