canlı destek

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KAYIT İŞLEMLERİ

 

  1. T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

 

Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesini kazanan T.C. uyruklu öğrenciler aşağıda belirtilen  tarihlerde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt olabileceklerdir.

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Engelli adayların Asil Kayıt Tarihi: 23 Ağustos 2021

Engelli adayların Yedek Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2021

Asil Kayıt Tarihi:  13-14 Eylül 2021

Yedek Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2021

 

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır.

Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

Kontrol için tıklayınız.

 

Liseden Tek Ders/Bütünleme Sınavına Katılacaklar;

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adayların belirtilen kayıt tarihlerinde geçici kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt tarihlerinde geçici kaydını gerçekleştirmeyen adayların daha sonraki bir tarihte kaydı yapılmayacaktır.

Bu durumdaki adayların liselerinden alacakları “tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacaklarına ilişkin belgeyi” E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin kayıt sistemine giriş yapıp kayıt sistemine yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise geçici kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

Geçici kaydını tamamlayan bu durumdaki öğrencilerin 31.12.2021 tarihine kadar mezun olduklarına ilişkin belgeyi Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Şube Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir. Mezuniyet belgesi/lise diplomasını bu tarihe kadar ulaştırmayanların geçici kayıtları silinecektir.

 

Liseden mezun olduğu halde MEB sorgusu yapılamadığı için E-devlet sistemi üzerinden kaydını gerçekleştiremeyen adaylar da üniversitemizin yukarıda belirtilen adres üzerinden kayıt sistemine giriş yaparak mezuniyet belgelerini yükleyerek kayıt başvurusu yapabileceklerdir. Yüklenen lise mezuniyet belgesinin uygunluğu kontrol edilerek uygun olanların kayıtları tamamlanacaktır.

 

Aynı Düzeyde Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı Olanlar;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edilememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Öğrenimini üniversitemizde sürdürmeye karar veren adayın aynı düzeydeki diğer programdan kaydını sildirmesi gerekecektir.

E-Devlet sistemine kayıt silme durumu yansıdıysa bu durumdaki adaylar üniversitemizin elektronik kayıt sistemine girerek herhangi bir belge yüklemeksizin kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir.

Diğer programdan kaydını sildirdiği halde durumu E-Devlet sistemine yansımadıysa kaydını sildirdiğine ilişkin, ilgili üniversiteden alacakları belgeyi E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız sayfasından üniversitemizin elektronik kayıt sistemine giriş yapıp yükleyerek “kaydı tamamla” butonuna basacaklardır. Kayıt personelimiz belgeyi kontrol edecek ve uygun ise kaydı kesinleştirecektir. Öğrenciler kayıtlarının son durumunu birkaç saat içinde kayıt sisteminden kontrol edebileceklerdir. Eklenen belgenin uygun/doğru olmaması durumunda kayıt gerçekleştirilmeyerek düzenlemeye verilecektir. Bu durumda adaylar ilk yüklediği belgeyi silerek yeni belgeyi yüklemek suretiyle yeniden kaydı tamamla butonuna basacaklardır.

 

  1. ULUSLARARASI (YABANCI UYRUKLU) ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI

Uluslararası (Yabancı uyruklu) adayların kayıtları, Fakülte/Yüksekokul için belirlenen kayıt tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı binasında yüz yüze yapılacaktır. Kayıt için gerekli evraklar şunlardır;

 

1. Lise Diploması ve lise transkripti (aslı),

 

2. Lise Diploması ve lise transkriptinin onaylı Türkçe Çevirisi (Aday Türkiye’de ise; Türkiye’deki Noterler tarafından yapılan çevirisi, Aday Türkiye dışında ise; Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince onaylanmış çevirisi),

 

3. Lise Denklik Belgesi (aslı), (Aday Türkiye’de ise; Milli Eğitim Bakanlığı veya İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak, aday Türkiye dışında ise; bulunduğu ülkedeki T.C. Elçiliği/Konsolosluğundan alınacak)

 

4. Pasaportun onaylı Türkçe çevirisi. (Çeviri; Türkiye‟de Noter tarafından, yurtdışında Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış olmalıdır),

 

5. İkamet Tezkeresinin aslı görülmek koşuluyla fotokopisi (Kısa dönemli öğrenim görecekler, Değişim programı ile gelen öğrenciler, Misafir öğrenciler, Özel öğrenciler, araştırmacılar ve asistanlar dışında kalan ve burslu ya da burssuz öğrenim amacıyla ilk kez Türkiye gelmiş bulunan yabancı uyruklu öğrenciler, ikamet izni için Daire Başkanlığımıza ya da İzmir İl Göç İdaresine başvurabilirler. Her durumda bu belgenin hazırlanması en az bir ayı bulacaktır).

 

6. 3 Adet fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

 

7. Doğum ile yabancı uyruklu olup, daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları, “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” belgesi.

 

8. Doğum ile yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen adaylar ile mavi kartlı adaylar için İkametgah belgesi.

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilen 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ege.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ