Make font size smaller Make font size default Make font size larger

EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci ve Mezun Canlı Destek Hattı

2020-2021 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ MAZERET KAYIT İŞLEMLERİ

Mazeret Kayıt Tarihleri : 29 Mart-02 Nisan 2021

 

·       Mazeretleri ilgili Enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun bulunan  T.C. uyruklu adayların  kayıt için istenen belgeleri sercan.gur@ege.edu.tr e-posta adresine belirtilen kayıt tarihlerinde iletmeleri gerekmektedir.

·       Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 35. maddesi 6. Fıkrası “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”hükmü gereği kayıt tarihlerinde başka bir lisansüstü programa kayıtlı olanların kayıtları yapılmayacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

* Yüksek Lisans programına kayıtlanacak adaylar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

* Yüksek lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için yüksek lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

* Lisans dereceli doktora programına kayıtlanacaklar için lisans diplomalarının aslı ve fotokopisi ( Aslı gibidir onaylı belgeler de kabul edilecektir)

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın noter onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

 

* Kayıt Dilekçesi

 

* Lisansüstü Dilekçesi

 

* Askerlik Tecil Dilekçesi ( Askere sevkini tehir ettirmek isteyen adaylar 1 adet dolduracaktır.)

 

Yabancı Uyruklu Lisansüstü Kayıt

 

Mazeretleri ilgili Enstitü yönetim kurulu kararı ile uygun bulunan  yabancı uyruklu adayların  kayıt için istenen belgeleri ozge.isik@ege.edu.tr e-posta adresine belirtilen kayıt tarihlerinde iletmeleri gerekmektedir.

 

Yabancı uyruklu adaylar ayrıca kayıt evraklarının asıllarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Hizmetleri birimine teslim ve ibraz edeceklerdir.

 

Yüksek lisans programına kayıtlanacaklar için lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

Doktora programına kayıtlanacaklar için lisans ve yüksek lisans diplomasının aslı ve fotokopisi

 

Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının Türkiye’deki noterlerden onaylı

çevirilerinin aslı

Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar için diplomanın Türkiyedeki noterlerden onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Tanınma Belgesi (Klinik uygulaması olmayan sağlık alanları ve diğer alanlar için),

* Lisans/Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayanlardan klinik uygulaması bulunan sağlık alanları için diplomanın Türkiyedeki noterlerden onaylı Türkçe çevirisi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları mezun oldukları kurumun Diploma Denklik Belgesi,

* İkamet Tezkeresi (Türkiye’de önceden bulunuyor ise ),

 

*Pasaport fotokopisi ve Türkiye’deki noterlerden onaylı çevirilerinin aslı (1 adet) (Pasaportun aslı görülmek şartı ile)

 

* Lisansüstü kayıtlanma dilekçeleri. (Dilekçeler/taahütnameler için tıklayınız.)

 

Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi ilgili enstitü öğrenci işleri bürolarından edinilebilecektir.