TÜRKÇE C1 BELGESİ ALMAK İSTEYEN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Üniversitemizde öğrenim görmekte olan veya 2018-2019 Öğretim yılında eğitime başlayacak olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçesi yetersiz olanların almak zorunda oldukları C1 yeterlilik belgesi ile ilgili olarak; Yunus Emre Enstitüsü tarafından 28 Temmuz 2018 tarihinde Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) yapılacak olup, sınav ile ilgili ayrıntılı bilgiye tys.yee.org.tr adresinden ulaşıla devam...

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ

“Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift  Ana dal,   Yan  Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Ege Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”  hükümlerine  uygun olarak güz yarıyılı için devam...