2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFINDAN BAŞARISIZLIK NEDENİYLE KAYDI SİLİNEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin c fıkrası değişmiştir. Bu maddede;  “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir…” denilmektedir.

Belirtilen madde hükmü uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sonu itibariyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi bulunan programlarda hazırlık sınıfında 2 yıl boyunca kayıtlı olan ve başarılı olarak 1. sınıfa başlayamayacak durumda olan öğrencilerin kayıtları silinmiştir.

Belirtilen durumda olan öğrencilerden Üniversitemiz Sosyoloji programından başarısızlık nedeniyle kaydı silinenlere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Türkçe eğitim veren Sosyoloji programına geçiş imkanı tanınacaktır.

Ayrıca zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi bulunan tüm programlar için başarısızlık nedeniyle kaydı silinen öğrencilere (Hazırlık sınıfı devamını vermiş olanlar) 3 yıl içinde kullanacakları 3 sınav hakkı verilecektir.
Başvurular 11 – 15 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıdaki link üzerinden açılacak başvuru ekranından yapılacaktır.


BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
3 sınav hakkını kullanacaklar için yapılacak ilk sınav 17 Ekim 2017 Salı günü gerçekleştirilecektir.
Sınav çizelgesi aşağıdaki gibi uygulanacaktır.


Alman Dili ve Edebiyatı/Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümleri
Yazılı Sınavı saat 09:30
Sözlü Sınavı saat 13:30
Sınav Yeri: E.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu

İngiliz Dili ve Edebiyatı/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı/İngilizce Mütercim Tercümanlık
Yazılı Sınavı saat 09:30 (I.Oturum)
Sınav Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Recep Egemen Amfisi
II.Oturum saat: 13:00
Sınav Yeri: E.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu
Sözlü Sınavı saat 14:30
Sınav Yeri: E.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu

Diğer Tüm Bölümler
Yazılı Sınavı saat: 09:30
Sınav Yeri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Recep Egemen Amfisi