EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

2018 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE

ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize kayıt hakkı kazanan adaylar 01 - 05 Ekim 2018 tarihlerinde Ege Üniversitesi E-Kayıt sistemi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak elektronik kayıt yapabileceklerdir.

 

E-Kayıt sistemine giriş için tıklayınız.

Aşağıda belirtilen durumlarda adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

Elektronik Kayıt Yapamayacak Adaylar

 • Lise mezuniyeti MEB servisi üzerinden görüntülenemeyenler

 

NOT: Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adayların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına lise diplomasının aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 • Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır. Tek ders/bütünleme sınavlarına kalarak mezun olamayan adayların da kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 

 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir. Üniversitemize kayıtlanmayı seçecek söz konusu durumda olan adayların kayıtlı oldukları diğer programdan kayıtlarını sildirmeleri, durumlarını YÖKSİS’te güncelletmeleri ve üniversitemize bilgi vermeleri veya kayıt sildirdiklerine ilişkin resmi belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir.

 

 • KKTC kontenjanı ile yerleşen adaylar

 

 

 • Heyet raporu istenen aşağıda isimleri belirtilen programlara yerleşen adaylar

 

Durumları elektronik kayda uygun olmayan adayların durumlarının incelenmesi için belirtilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. Kayda engel durumu olmadığı görülenlerin kayıtları ilan edilen kayıt tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında gerçekleştirilecektir.  Bu adayların bizzat gelmeleri veya bizzat gelememeleri halinde noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler arasında elektronik veya üniversitemize başvurarak manuel kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır. 

Elektronik kayıt yaptıranların kesin kayıt için ayrıca üniversitemize başvurmaları, belge teslim etmeleri gerekmemektedir.

Kayıt yapan öğrencilerin öğrenci kimlik kartları hazırlanarak Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürolarına gönderilecektir.

 

Elektronik Kayıt Yapamayan Adaylardan Kayıt için İstenen Belgeler

 

Kayıt esnasında KKTC uyruklu öğrenciler ile aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylar haricindeki öğrencilerden herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

Lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Eşdeğer düzeyde başka bir programa kayıtlı olup kaydını sildirenlerden yukarıda belirtilen belge istenecektir.

Aşağıda belirtilen bölümlere kayıtlanacak adaylardan heyet raporu istenecektir.

-Tıp Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2018-ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

-Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlanacak adayların, 2018-ÖSYM Kılavuzu Bk.87. maddesi gereği,  tam teşekküllü resmi bir hastaneden (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi hastaneleri) eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekmektedir.

 -Ege Meslek Yüksekokulu’nun Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’na kayıtlanacak adayların, Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastaneleri’nden alacakları; astım, bronşit, epilepsi, nefes darlığı, renk körlüğü, kekemelik, sağırlık vb. gibi biyolojik bozukluğu olmamak; histeri, marazi çarpıntı vb. psikolojik ve sinirsel hastalıklardan herhangi birine yakalanmış olmamak koşullarına uygun Sağlık Kurulu Raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca herhangi bir okuldan disiplin cezası ile uzaklaştırılmış olmaması gerekmektedir. Boy uzunluğunun santimetre olarak son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olduğunu aldığı Sağlık Kurulu Raporunda belgelendirmeleri gerekmektedir.(2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 116 maddesi gereği)

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına kayıtlanacak adayların, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.), program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1,65 m’den; kız öğrencilerde 1,60 m’den  kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşıyla birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.(2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 233 maddesi gereği)

- Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programına kayıtlanacak adayların,  tam teşekküllü resmî bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu alınması gerekir. (2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği)

-  Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Su Altı Teknolojisi Programı’na kayıtlanacak tüm adayların, Üniversitelerin Tıp Fakülteleri Hastanelerinin Deniz ve Sualtı Hekimliği Hiperbarik Tıp Anabilim Dalından ya da Özel Tıp Merkezlerinden tüplü ve tüpsüz dalışa yeterlilik raporları almaları gerekir. (2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 757 maddesi gereği)

- Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu’nun Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’na kayıtlanacak tüm adayların; TC vatandaşı olmak; boyu erkek öğrencilerde 1,65 m’den, kız öğrencilerde 1,56 m’den kısa olmamak; boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak ve kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının normal sağlık raporu yerine Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden “Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi” ibaresi bulunan sağlık raporu almak, dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk bulunmamak, yapılacak mülâkat ve beden eğitimi sınavında başarılı olmak gerekir. (2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 54 maddesi gereği)

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

-Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi programına kayıtlanacak adayların;

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (renk körlüğü, işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb.). (2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 49 maddesi gereği)

 

KKTC Uyruklu Öğrenciler İçin Kayıt Belgeleri

 • Pasaport fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
 • Kıbrıs kimliği fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
 • İkametgah Belgesi (aslı gibidir onaylı)
 • Lise diploması (aslı görülmek suretiyle fotokopisi)
 • 3 adet fotoğraf
 • Yukarıda belirtilen bölümlere kayıtlanacaklar için heyet raporu (aslı)

 

 

YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI YETERLİK/MUAFİYET SINAVI

 

E-Kayıt sistemi üzerinden elektronik kayıtlanan öğrencilerden programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunanlar ile isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunanlardan hazırlık sınıfında öğrenim görmek isteyenlerin 10 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek yabancı dil muafiyet sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına Devam Etmek İsteyen Öğrenciler;

 

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Üniversite Senato kararıyla 2017-2018 öğretim yılından itibaren isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrenciler kontenjan (*) dâhilinde kabul edilecektir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık öğretimi olan fakülte ve bölümlerin her birinden kabul edilebilecek öğrenci kontenjanı her akademik yılın başında Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir. 2018-2019 Öğretim yılında kontenjan dâhilinde isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu’na kayıt tarihlerinde başvurmaları gerekmektedir.

 

Başvurular incelendikten sonra başvurusu onaylanarak hazırlık eğitimi alması uygun görülen öğrencilerin isimleri ydy.ege.edu.tr sayfasında seviye tespit sınavı tarihinden önce duyurulacaktır. 10 Ekim 2018 tarihinde İngilizce muafiyet ve seviye tespit sınavına “SEVİYELERİNİN TESPİT EDİLMESİ” amacıyla hazırlık eğitimi alacak öğrenciler katılmak zorundadırlar. Kontenjan dışında kalan öğrenciler bu sınava giremezler ve hazırlık sınıfına devam edemezler.

(*) Yukarıda yazılmış olan “kontenjan” durumu sadece isteğe bağlı hazırlık öğretimi olan bölümler için geçerlidir. Zorunlu hazırlık öğrencileri bu konunun tamamen dışındadır.

 

Zorunlu ve isteğe bağlı programlar için hazırlık sınıfı muafiyet/seviye tespit ve devam edecek öğrenciler için yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimine ilişkin ayrıntılı bilgiye ydy.ege.edu.tr sayfasından ulaşılabilecektir.

 

Yabancı dil sınavı saati ve yerine ilişkin bilgi ydy.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

 

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Tıp Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Coğrafya

Felsefe

Klasik Arkeoloji

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi

Sanat Tarihi

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Sosyoloji

Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Fen Bilgisi Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Mühendislik Fakültesi

Deri Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Ebelik

Su Ürünleri Fakültesi

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Peyzaj Mimarlığı

Süt Teknolojisi

Tarım Ekonomisi

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Tarla Bitkileri

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Zootekni

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Turizm Rehberliği

Konaklama İşletmeciliği

Konaklama İşletmeciliği İ.Ö.

Seyahat İşletmeciliği

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Radyo, Televizyon ve Sinema

Reklamcılık

Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Ege Meslek Yüksekokulu

Mekatronik (Erkek)

Mekatronik (Kız)

Havacılık Meslek Yüksekokulu

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Uçak Teknolojisi

 

ZORUNLU HAZIRLIK EĞİTİMİ OLAN PROGRAMLAR

Fen Fakültesi (Tüm Bölümler),

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Tüm Bölümler),

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği,

Biyomühendislik,

Elektrik Elektronik Mühendisliği,

Gıda Mühendisliği,

İnşaat Mühendisliği,

Makina Mühendisliği,

Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Alman Dili ve Edebiyatı

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

Mütercim Tercümanlık (İngilizce)

Mütercim Tercümanlık (Almanca)

Psikoloji

Hemşirelik Fakültesi,

Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

DERS KAYDI İŞLEMLERİ

 

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.oidb.ege.edu.tr sayfasındaki duyuru arşivinde yer alan “2018/2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri” duyurusundan erişilebilecektir. Herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda ilgili akademik danışmandan, danışmana ulaşılamaması halinde ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul Öğrenci İşlerinden destek alınabilecektir.