EGE ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

2018/2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ZORUNLU YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARINDA BAŞARISIZ OLAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanunun 28. Maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 44. maddesinin c fıkrası değişmiştir. Bu maddede;  “Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır… Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler… Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir… Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler…” denilmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılı sonunda 2 yıl süreyle zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olması nedeniyle kaydı silinen ve 17 Ekim 2018 tarihinde yapılan muafiyet sınavında başarılı olarak anılan kanun hükmü gereği yeniden kayıt hakkı kazananların listesi aşağıda yer almaktadır.

İsimleri belirtilen adayların kayıtlanmak üzere 22-26 Ekim 2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ederek kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

 

Kayda adayın bizzat gelmesi gerekmektedir. Bizzat gelememesi durumunda noter vekaletnamesi ile vekil tayin edilecek kişi aracılığıyla kayıt yaptırmaları mümkün olabilecektir. Eksik kayıt belgesi ile kayıt yapılmayacaktır.

 

17 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan İlk Sınav Hakkından Başarılı Olanların Sonuçları 

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

Notu

13170000311

AHMET ERGÜN ACAR

82

13160000283

ALPAY AYDIN

72

04160000025

AYTUNÇ ORDU

76

04160000001

BERKE MEHMET ARMAN

73

13160000015

BURAK BİLDİRİCİ

76

13160000236

CAN AŞKAR

81

05160000290

CENGİZHAN ERGENİ

84

04160000491

DAMLA TEKİN

89

11160000116

EMINE CHELIK

72

05160000870

ENES YAŞARBAŞ

72

04160000223

ERAY KULA

83

05160000556

EREN TORUN

79

15160000128

ERGÜN KILIÇ

80

04160000346

ESMA ECE ACAR

82

04160000368

FATİH OĞULCAN KAYA

78

04160000259

FURKAN DURU

75

45160000495

HUZEYFE ÖMER DAĞLI

74

15160000067

İPEK ERAYDIN

79

04160000486

İREM BEYPINAR

85

11160000085

İREM KÖKSAL

82

15160000131

İREM TIĞ

89

11160000103

KAAN ARSLAN

84

05160000506

MEHMET UMUT KİREÇCİ

80

04160000478

MEHMET YETER

80

05160000915

MUHAMMED İKBAL AKŞEN

79

13160000384

MÜCAHİT SEFA ORUÇ

76

04160000229

ONUR TAŞTEKİNOĞLU

72

05160000549

ÖMER ÜLKÜ

72

15160000154

ÖZER BAŞARAN

78

11160000108

ÖZGE ÖZLEM MENTEŞ

81

15160000093

PERİHAN EZGİ TİKER

85

11160000008

RUKİYE TEMİZ

72

11160000025

SABAHATTİN ÖZER

72

11160000087

SERCAN KİRMİT

78

11160000109

ŞULE OĞUZ

83

15160000053

TAHA YÜKSEL

77

15160000058

TANER GÜNGÖR

79

11160000052

TEVFİK EREN ATEŞ

74

07160000174

TUBA ADIGÜZEL

79

11160000096

ZÜBEYİR MEMİ

80

07160000478

CEREN KURTMAN

70

 

Kesin Kayıt İçin Getirilmesi Zorunlu Belgeler:

 

-Lise diplomanın aslı ve fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) 

 

-DGS  ile yerleşen öğrenciler için  Ön Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)  

 

-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır.)

                                                                                       

-3 adet 4,5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

 

-Askerlik Durum Belgesi (1997 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden yeni tarihli olarak alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.E-devlet sayfasından alınacak belgeler de kabul edilecektir.)