2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ YEDEK KAYIT İŞLEMLERİ

Özel Yetenek Sınavları sonucuna göre Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesini kazanan adayların 4. yedek kayıt işlemleri 22 Eylül 2017 tarihinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. Kayıtlar bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile, adayın nüfus cüzdanı kontrol edilerek yapılacaktır. 


KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Adayın mezun olduğu liseden aldığı “Diplomanın” aslı ya da yeni tarihli “Geçici Mezuniyet Belgesi” nin aslı görülmek suretiyle fotokopisi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz),
2. Nüfus Cüzdanı Örneği (Aslı görülmek suretiyle fotokopisi alınacaktır)
3. Tam teşekküllü heyet raporu (Devlet Hastanesi veya Tıp Fakültesi Hastanelerinden almaları gerekmektedir).
4. Askerlik Durum Belgesi (1996 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak olup, daha sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylardan bu belge istenmeyecektir.) (E-Devlet’ten alınan askerlik durum belgeleri de kabul edilecektir.)


Yedekten (4. Yedek) Kayıt Hakkı Kazanan adayların isimleri Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesinin internet adresinde ( http://besyo.ege.edu.tr/ ) yayınlanmıştır.