2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖZEL ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ

Tüm Yükseklisans/Doktora öğrencilerinin bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
·       Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz.

·       Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir.

Duyurunun devamı için tıklayınız