2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ YATAY GEÇİŞ KAYIT İŞLEMLERİ

Tüm lisansüstü öğrencilerinin bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt için istenen belgeleri eksik olanların kaydı yapılmaz. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki bir tarihte kayıt yaptırmaları mümkün değildir. Lisansüstü düzeyde kayıt yenilemelerle ilgili ayrıntılı bilgi kayıt yenileme tarihlerin öncesinde oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan edilecektir.

Duyurunun devamı için tıklayınız