667 SAYILI KHK KAPSAMINDA ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN YAZ OKULU ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DUYURU

 

667 sayılı KHK ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin yaz okulu ücretlerine ilişkin esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07.06.2017 tarihli Yürütme Kurulu Kararında belirlenmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda 667 sayılı KHK ile yerleşen öğrenciler için yaz okulu ücretlerini belirlenmesinde iki seçenek sunulmuştur.

 

  • Bu seçeneklerden Üniversitemiz öğrencileri için belirlenen yaz okulu ders ücretlerini ödemek isteyen öğrencilerimiz, herhangi bir başvuru/ müracaat yapmadan duyurumuzda Üniversitemiz öğrencileri için belirlenen adımları uygulayarak ve derse ait ücretleri ödeyerek ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Yaz okulu duyurumuz için tıklayınız.

 

  • Diğer seçenekteki 667 sayılı KHK kapsamında ödenmekte olan öğrenim ücretinin kredi başına ders ücretini ödemek isteyen öğrencilerimiz, yaz okulu duyurumuzda belirtilen yaz okulu ders seçimi tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat müracaat ederek, başvuru sonucunda hesaplanacak olan kredi başına ders ücretlerini ödeyeceklerdir.

 

  • Kredi Başına Ders Ücreti Örneği:
  • 10.717,38 TL öğrenim ücreti ödeyen bir öğrenci için 5 AKTS’lik dersin yaz okulu ücreti aşağıdaki şekilde belirlenmektedir.

 

  • 10.717,38 (Öğrenim Ücreti) / 60 (Bir yılda alınması gereken toplam AKTS) = 178,623 TL (Kredi başına ders ücreti)

 

  • 178,623 * 5  = 893,115 TL (5 AKTS’lik dersin yaz okulu ücreti)

 

  • ÖSYS Kılavuzunda yer alan burslu programlardaki öğrenciler öğrenim ücretlerini bursluluğu oranında ödeyeceklerdir.