2017 EGEYÖS KILAVUZU ve BAŞVURU FORMU- 2017 EGEYOS GUIDE and APPLICATION FORM

Üniversitemiz tarafından 2017 yılında yapılacak olan EGEYÖS (Ege Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) başvuru şartları, sınav ve yerleştirme takvimi, başvuru prosedürü, sınavın kapsamı ve sınavda uyulacak kurallara ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren EGEYÖS 2017 Kılavuzu ilişiktedir. Adayların sınava başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumaları önemle rica olunur.

 

2017 EGEYÖS

(EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI)

KILAVUZU

            Üniversitemiz tarafından 2017 yılında yapılacak olan EGEYÖS (Ege Üniversitesine Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) başvuru şartları, sınav ve yerleştirme takvimi, başvuru prosedürü, sınavın kapsamı ve sınavda uyulacak kurallara ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren EGEYÖS 2017 Kılavuzu ilişiktedir.

            Adayların sınava başvuru yapmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okumaları önemle rica olunur.

            Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı ile Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmek isteyen adayların ayrıca anılan okullar tarafından yapılan özel yetenek sınavı takvimini takip etmeleri de gerekmektedir.

 

Kılavuz için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

 

2017 EGEYOS

(EGE UNIVERSITY SELECTION AND PLACEMENT  EXAMINATION FOR FOREIGN STUDENTS)

GUIDE

            EGEYOS 2017 Guide which includes detailed information about application requirements, calendar for exam and placement, procedure, contents of exam and  rules to be followed at EGEYOS (Ege University Selection and Placement Examination For Foreign Students) to be held by our University in 2017 is enclosed herewith.

            It is kindly requested that candidates read carefully this Guide before applying for the exam.

            The students who want to study at State Turkish Music Conservatory or Faculty of Sports Sciences have to follow the calendar of special aptitude exam held by the schools at issue.

 

Please click for guide.

Please click for Application Form.